Adakah Faedah Yang Perlu Dibayar Melakukan Penyata Pendapatan?

Bayaran faedah merujuk kepada kepentingan yang syarikat berbaloi tetapi masih belum dibayar, dan ia muncul di lembaran imbangan. Sebagai contoh, sekiranya syarikat membuat bayaran pinjaman setiap tahun, sebelas bulan selepas pembayaran pinjaman itu telah terakru hampir satu tahun penuh kepentingan, tetapi ia sebenarnya tidak membuat apa-apa pembayaran. Tanpa kategori kena dibayar faedah, syarikat itu tidak akan menunjukkan apa-apa kos lagi.

Item Lembaran Imbangan

Hutang faedah adalah item kunci kira-kira, kerana ia mewakili jumlah bunga yang tertunggak pada saat tertentu pada waktunya. Kenyataan pendapatan, sebaliknya, menunjukkan perubahan dalam syarikat dari satu titik ke masa yang lain. Mengenai penyata pendapatan, faedah yang terakru dalam tempoh tertentu dilaporkan sebagai "perbelanjaan faedah, " tidak kira sama ada syarikat itu sebenarnya membuat bayaran ke atas pinjaman itu atau tidak.