Bagaimana saya merancang Program Latihan Sumber Manusia dalam Penubuhan Organisasi?

Merancang program latihan untuk menyokong fungsi sumber manusia (HR) dalam suasana organisasi melibatkan menilai keperluan, mereka bentuk bahan untuk menyokong profesional sumber manusia, membangunkan program latihan, melaksanakan program dan menilai impak program pada metrik operasi jabatan. Profesional HR menyokong syarikat itu dan memerlukan pembangunan kemahiran untuk melakukannya. Program-program latihan yang berkesan memastikan profesional HR dapat memberikan sokongan pekerja dengan cara yang paling kos efektif dan konsisten.

1.

Menganalisis operasi jabatan sumber manusia anda. Perhatikan profesional sumber manusia yang menjalankan aktiviti sehari-hari. Mengendalikan kaji selidik untuk menentukan tugas-tugas yang mana pekerja Jabatan HR memerlukan bantuan yang paling dalam mengembangkan kepakaran. Contohnya, topik biasa termasuk meluluskan atau menafikan cuti, menubuhkan julat gaji, menghitung bonus, mewujudkan pelan peningkatan prestasi dan mengendalikan pemberhentian.

2.

Merancang program latihan anda dengan menyenaraikan objektif pembelajaran dan mencipta garis besar kandungan. Mengesahkan andaian anda dengan mengkaji idea reka bentuk anda dengan ahli organisasi HR. Dapatkan tajaan dari kepimpinan eksekutif untuk memastikan program anda sejajar dengan matlamat strategik. Sebagai contoh, mewujudkan satu program latihan yang komprehensif untuk melatih kakitangan HR untuk menjalankan aktiviti menyewa dengan cekap apabila matlamat syarikat termasuk rancangan untuk berkembang dengan ketara.

3.

Membangunkan bahan latihan anda termasuk pembentangan, latihan kelas dan panduan belajar. Buat senarai rujukan dan sumber. Terbitkannya ke halaman intranet syarikat dan berkomunikasi dengannya melalui surat berita atau teknologi media sosial seperti blog atau forum. Buat senarai pautan industri dan tip teknik industri. Sebagai contoh, Persatuan Pengurusan Sumber Manusia menyediakan soalan wawancara sampel. Profesional HR boleh menggunakan soalan-soalan ini sebagai garis panduan ketika melakukan wawancara yang efektif.

4.

Melaksanakan program latihan anda dengan menyampaikan ketersediaannya kepada semua pekerja di jabatan HR anda untuk memastikan pematuhan terhadap dasar dan prosedur syarikat serta peraturan negara, persekutuan dan setempat. Buat mandatori latihan untuk pekerja baru dan sediakan seminar tentang perubahan khusus untuk pekerja yang lebih berpengalaman. Topik penyegaran popular mungkin termasuk faedah, kepimpinan, perundingan, etika, kepelbagaian, hubungan buruh, keselamatan dan pengurusan kakitangan.

5.

Evaluasi keberkesanan program latihan anda dengan melakukan wawancara, kaji selidik, kumpulan fokus dan analisa operasi selepas tindak lanjut. Contohnya, periksa metrik operasi HR menggunakan kalkulator metrik yang disediakan oleh Persatuan Pengurusan Sumber Manusia. Kirakan nisbah sewa kepelbagaian sebelum dan selepas menyediakan kursus bagaimana untuk menyewa penduduk yang pelbagai. Gunakan nisbah kepelbagaian yang lebih tinggi sebagai titik pengesahan kejayaan program latihan anda.