Bagaimana Trend Politik Mempengaruhi Perniagaan Kecil?

Trend politik boleh memberi kesan kepada mana-mana tahap masyarakat, sama ada individu, keluarga atau organisasi seperti perniagaan kecil. Trend dalam dasar yang ditetapkan oleh agensi kerajaan dan pemimpin boleh menjejaskan rangka kerja undang-undang yang menjalankan perniagaan kecil, keadaan pasaran yang mempengaruhi kelakuan pengguna dan jumlah bantuan yang ditawarkan kepada perniagaan kecil oleh kerajaan. Menyedari trend politik di peringkat kebangsaan dan tempatan adalah bahagian penting dalam perancangan dan pembangunan strategi untuk perniagaan kecil anda.

Trend Ekonomi

Parti politik atau individu yang berlainan membuat dasar yang berbeza untuk membimbing ekonomi negara dan tempatan untuk kemakmuran, berdasarkan ideologi ekonomi mereka sendiri. Ini bermakna trend politik boleh memberi impak terhadap cukai yang dikenakan ke atas perniagaan dan individu, meninggalkan pelanggan anda dan diri sendiri dengan lebih banyak wang untuk dibelanjakan di pasaran. Dasar ekonomi juga boleh mempengaruhi kadar faedah di seluruh ekonomi, termasuk kadar pinjaman perniagaan kecil. Sentimen semua pelaku ekonomi dalam masyarakat boleh dipengaruhi oleh keupayaan kerajaan untuk mengawal keadaan ekonomi. Sebagai contoh, dalam ekonomi yang berjuang, pengguna boleh menghabiskan kurang di pasaran, menyebabkan bank menawarkan pinjaman yang lebih sedikit dan lebih kecil kepada perniagaan.

Keselamatan negara

Kebimbangan keselamatan nasional boleh memberi kesan ke atas tabiat pembelian dan tabungan pengguna di seluruh ekonomi, dan trend dalam politik boleh melakukan banyak untuk meningkatkan atau menenangkan ketakutan keselamatan. Rakyat dan pihak berkuasa pada bila-bila masa mempunyai pengaruh langsung terhadap hubungan sesebuah negara dengan jiran-jirannya dalam masyarakat global, termasuk pesaing bermusuhan. Negara dengan damai boleh menggalakkan orang ramai bukan sahaja untuk menghabiskan lebih banyak, tetapi untuk melabur lebih banyak dalam aset jangka panjang seperti rumah dan perniagaan.

Undang-undang Buruh

Perubahan dalam undang-undang buruh boleh dijangka dengan mengawasi tren politik. Calon-calon politik seringkali bersuara pada pendirian mereka mengenai upah minimum, keperluan insurans, cukai berkaitan buruh dan peraturan mengenai syarat-syarat pekerjaan. Apa-apa perubahan dalam undang-undang buruh boleh bermakna perubahan dalam perbelanjaan untuk perniagaan, dan perbelanjaan ini boleh menjadi signifikan untuk perniagaan kecil tanpa rizab tunai yang besar. Perubahan dalam gaji minimum, contohnya, dapat dipotong langsung ke keuntungan syarikat kecil.

Bantuan Perniagaan Kecil

Perniagaan kecil di Amerika Syarikat boleh mengambil kesempatan daripada pelbagai perkhidmatan percuma atau kos rendah dari agensi persekutuan dan negeri, termasuk dana geran, pinjaman yang diinsuranskan, khidmat nasihat dan juga rehat cukai. Trend dalam politik perundangan boleh meningkatkan atau mengurangkan bilangan dan jumlah perkhidmatan ini, yang boleh memberi kesan kepada peluang yang dimiliki oleh pemilik perniagaan kecil untuk membina perusahaan yang mampan dan menguntungkan.