Cara Menetapkan Perbadanan dalam Status Tidak Aktif

Apabila sebuah syarikat didaftarkan dengan kerajaan negeri, ia adalah perniagaan yang sah sehingga korporat dibubarkan. Syarikat-syarikat yang tidak aktif tidak mempunyai pendapatan atau perbelanjaan pada tahun ini, tetapi secara amnya tertakluk kepada cukai minimum dan fi pelesenan melalui keadaan penubuhan. Prosedur untuk menempatkan perbadanan anda dalam status tidak aktif berbeza dengan negara, tetapi sehingga anda membubarkan perbadanan anda, anda mesti memfailkan pulangan cukai korporat.

1.

Hubungi jabatan pendapatan atau suruhanjaya peraturan negeri anda untuk mengesahkan prosedur untuk menjadi tidak aktif. Di beberapa negeri, anda boleh secara sukarela menjadi tidak aktif hanya dengan berhenti menjalankan perniagaan. Di New Mexico, anda boleh memfailkan Pernyataan Penggantungan Perniagaan.

2.

Lengkapkan borang, yang berbeza dengan negeri, untuk menyatakan bahawa perbadanan anda tidak aktif. Di Montana, borang itu dipanggil Affidavit of Inactivity Korporat. Di Wisconsin, borang itu dipanggil Perbadanan Pengisytiharan Tidak Aktif.

3.

Hantarkan pulangan cukai pendapatan tahunan anda dengan IRS dan jabatan pendapatan negeri anda, jika diperlukan. Di Wisconsin, jika anda memfailkan Pengisytiharan Perbadanan Tidak Beroperasi, anda tidak perlu memfailkan pulangan cukai pendapatan tahunan dengan negeri itu.