Cara Merancang Projek Strategi Operasi Pengurusan Perniagaan

Merancang projek strategi operasi perniagaan bermula dengan menentukan skop, masa, kos dan kekangan kualiti. Untuk mempercepat usaha anda, tumpuan hanya dengan beberapa aktiviti, berhenti melakukan kerja yang tidak menambah nilai kepada pelanggan dan memperkemaskan pengambilan keputusan. Perhatikan apa yang anda mahu hasil perniagaan anda tepat pada awalnya. Ketahui pelanggan, pesaing dan keupayaan anda, dan tetapkan keutamaan.

Penaja Wawancara dan Pemangku Kepentingan

Mulakan projek dengan menemu bual penaja dan pihak berkepentingan, biasanya pengurus di organisasi anda. Tanya kepada mereka tentang operasi pengurusan perniagaan semasa dan mengenalpasti bidang yang memerlukan penambahbaikan untuk memberi tumpuan kepada syarikat anda untuk mencapai matlamat strategiknya dengan lebih cepat. Kumpulkan keperluan, jangkaan dan data. Menurut pakar pengurusan Michael Porter, terdapat tiga jenis strategi: kos, pembezaan dan segmen pasaran. Putuskan mana yang perlu difokuskan. Kepimpinan kos mengandaikan anda boleh mengurangkan harga pesaing anda. Pembezaan merujuk kepada bagaimana anda menyatakan ciri dan faedah anda. Segmentasi pasaran merujuk kepada apa yang menjadi tumpuan perniagaan anda, tinggi atau rendah.

Buat Piagam Projek

Buat piagam projek yang menjelaskan apa yang anda harapkan projek anda akan mencapai, mentakrif matlamat dan objektif dan menetapkan metrik untuk projek operasi pengurusan perniagaan anda. Kemudian, anda boleh mendapatkan kelulusan untuk bermula. Operasi pengurusan perniagaan biasanya melibatkan memperoleh bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan pelanggan yang inginkan. Dokumen strategi biasanya merangkumi ringkasan eksekutif, deskripsi perniagaan, pernyataan misi, analisis pasaran dan matlamat strategik. Ia juga boleh menentukan penunjuk prestasi utama, seperti penjimatan kos atau metrik operasi lain.

Bina Pelan Projek

Kumpulkan pasukan untuk menentukan tindakan anda. Pengurus projek yang ditetapkan biasanya membawa perbincangan dengan ahli pasukan yang diberikan tentang cara untuk meneruskan. Strategi operasi pengurusan perniagaan anda harus sejajar dengan strategi syarikat, menambah nilai untuk pelanggan, menyumbang untuk mencapai kelebihan daya saing dan pengguna sokongan. Senarai tugasan dan sumber yang diperuntukkan untuk melengkapkannya, dan mengenal pasti tonggak. Sebagai contoh, tugas projek mungkin termasuk meneliti vendor yang boleh membekalkan buruh kontinjen di lokasi utama. Peristiwa penting menentukan hari dimana pembekal atau pembekal dipilih untuk menyumbangkan perkhidmatan ini.

Mengedarkan Rancangan untuk Semakan

Sebelum anda melaksanakan strategi baru untuk pengurusan operasi di syarikat anda, edarkan pelan anda supaya semua orang yang terjejas akan melihat bagaimana ia akan dipengaruhi. Strategi operasi mendefinisikan bagaimana syarikat menggunakan sumber utamanya, seperti kemudahan, dasar dan prosedur, rakan rantaian bekalan dan kawalan mutu. Oleh itu, strategi anda memberi kesan kepada kebanyakan pekerja dan memerlukan beberapa taktik pengurusan perubahan untuk mencapai peralihan dan transformasi yang berjaya.