Cara Merancang Laporan Kemajuan Perniagaan Dengan Ahli Pasukan

Komunikasi dalaman yang kuat adalah apa yang memisahkan syarikat-syarikat yang berjaya dari yang tidak berkesudahan apabila memaklumkan pihak pengurusan dan pekerja mengenai perkara-perkara penting perniagaan. Penyebaran maklumat kepada pihak yang tepat pada masa yang tepat adalah penting untuk perancangan jangka panjang, semangat pekerja dan navigasi yang berjaya dalam landskap kompetitif. Syarikat mesti mempunyai kaedah komunikasi di tempat yang mengalir di seluruh organisasi. Laporan kemajuan perniagaan adalah salah satu bentuk komunikasi, dan satu yang memerlukan pematuhan dan koordinasi untuk mempunyai impak yang dimaksudkan dan menyampaikan maklumat yang diperlukan dan berguna untuk membuat keputusan perniagaan yang lebih baik.

1.

Memutuskan perkara penting dalam laporan kemajuan dan objektif keseluruhannya. Tujuan utama laporan ini adalah memberikan maklumat berguna kepada pembaca. Perkara-perkara penting untuk dipertimbangkan ialah penonton dan penggunaan laporan yang dibuat selepas selesai. Cara anda mempersiapkan dan menyusun laporan ini memberi kesan kepada anda, sebagai ketua pasukan perniagaan, dan kredibiliti anda dengan pengurusan atasan dan ahli pasukan anda.

2.

Buatkan garis panduan untuk laporan kemajuan. Laporan ini harus mengikuti susunan logik, bermula dengan ringkasan penemuan anda diikuti dengan pengenalan.

3.

Bahagikan laporan kemajuan ke sub tajuk yang berbeza yang berkaitan dengan pelbagai topik yang perlu ditangani. Misalnya, mempunyai tajuk bahagian yang bertajuk "Jualan" untuk menangani kemajuan inisiatif penjualan syarikat. Setiap bahagian harus memberikan beberapa maklumat latar belakang mengenai subjek di tangan. Contohnya, sebutkan hasil jualan sebenar sebelum mencuba kemajuan jualan semasa.

4.

Kumpulkan pasukan kemajuan laporan perniagaan anda. Ini adalah ahli yang bertanggungjawab untuk membantu anda mengumpul maklumat untuk dimasukkan dalam laporan. Berikan tanggungjawab kepada ahli pasukan tertentu yang mempunyai kepakaran, pengetahuan atau maklumat yang berkaitan dengan topik yang ditetapkan dalam laporan. Anda juga boleh menetapkan tanggungjawab di pelbagai jabatan bergantung kepada struktur dan sifat laporan.

5.

Membangunkan kaedah komunikasi di kalangan ahli pasukan untuk memberikan maklumat tentang bagaimana mereka sedang berjalan dengan tanggungjawab mereka. Ini mungkin melibatkan penjadualan mesyuarat mingguan atau beberapa kekerapan yang lain, bergantung pada garis masa yang ditetapkan untuk menyelesaikan laporan. Pegang ahli-ahli pasukan yang bertanggungjawab atas bahagian mereka yang diberikan laporan.

6.

Berkumpul bahagian-bahagian laporan kemajuan perniagaan yang berlainan. Sekiranya anda memberi tugas ini kepada orang lain, berjumpa dengannya untuk memantau laporan kemajuan dalam peringkat penulisan yang berbeza.

7.

Edit laporan kemajuan untuk kesilapan tatabahasa, typos dan ketidaktepatan. Laporan kemajuan belum siap sehingga Anda memberikan peninjauan dan persetujuan akhir. Laporan kemajuan perniagaan menanggung nama anda dan, oleh karena itu, anda ingin memastikan ia mencerminkan tahap profesionalisme tertinggi. Typos dan kesilapan lain memberikan konotasi negatif, yang boleh menyebabkan malu. Reputasi profesional anda dipertaruhkan.

8.

Mengkaji salinan terakhir laporan kemajuan perniagaan dengan ahli pasukan anda untuk memastikan semua orang bersetuju mengenai kandungannya. Setelah mencapai persetujuan kepuasan dengan salinan terakhir, serahkan laporan kemajuan kepada pihak pengurusan dan pihak yang berminat.