Cara Merancang Aktiviti Kerja Harian untuk Kepimpinan

Menyediakan untuk peranan kepimpinan biasanya melibatkan pelaksanaan aktiviti organisasi dan perancangan supaya bawahan anda dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada masanya. Dengan menggunakan kuasa kepimpinan anda dengan berkesan, anda boleh membina pasukan berkerja tinggi. Pembangunan kepimpinan biasanya melibatkan penyelidikan tentang gaya kepemimpinan, seperti autokratik atau demokratis, dan mengembangkan kemahiran dan pengetahuan untuk membuat keputusan bermaklumat yang memungkinkan organisasi berjalan dengan lancar. Merancang aktiviti kerja harian sebagai pemimpin biasanya termasuk mewujudkan visi dan misi, merancang kerja, memotivasi bawahan dan menilai hasil.

1.

Mewujudkan visi melalui menentukan nilai kepimpinan anda sendiri. Perhatikan kelakuan pemimpin dan pengurus yang anda kagumi. Sebagai contoh, jika anda menghargai integriti, akauntabiliti dan kecemerlangan, sediakan persembahan yang menerangkan bagaimana nilai-nilai itu akan membantu anda membuat keputusan yang membimbing organisasi anda untuk mencapai kejayaan. Berikan contoh contoh tindakan yang anda ingin ambil untuk merealisasikan visi anda untuk organisasi anda, menggunakan nilai kepemimpinan peribadi anda. Ingatkan diri anda setiap hari mengenai nilai teras anda untuk memastikan anda tetap berada di landasan yang betul.

2.

Menjana dan mengekalkan rancangan. Tentukan orang, proses dan alat yang diperlukan untuk mencapai matlamat strategik anda. Sebagai contoh, buat rancangan perniagaan untuk membimbing aktiviti anda setiap hari. Laman web Pentadbiran Perniagaan Kecil menyediakan petua, teknik dan templat untuk membimbing anda dalam menerangkan matlamat perniagaan anda, mengenalpasti trend pasaran, menstruktur organisasi anda, memasarkan produk atau perkhidmatan anda, menyokong pelanggan anda dan membiayai operasi anda.

3.

Memotori bawahan setiap hari. Jurulatih dan jurulatih pemimpin yang berkesan untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diperlukan. Dia juga perlu memperuntukkan sumber dan bahan secara berkesan, termasuk kewangan. Dalam anggota kaunseling yang memerlukan nasihat, anda menentukan masalah, bertanya soalan, mendengar input pekerja dan mengenal pasti pelan tindakan yang memberi inspirasi kepada orang bawahan untuk mengatasi halangan untuk bekerjasama dengan lebih berkesan. Sebagai mentor kepada pemimpin yang baru muncul, anda berkongsi pandangan anda tentang struktur, budaya dan nilai organisasi anda. Dalam menyediakan peluang latihan formal dan tidak formal, anda membolehkan kakitangan anda mendapat kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk berfungsi dengan berkesan. Ini memberi mereka kuasa untuk membuat keputusan sendiri, berfikir secara kreatif dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif.

4.

Menilai hasil. Menganalisis metrik operasi seperti jualan yang disempurnakan, kadar kepuasan pelanggan atau kos operasi setiap hari. Buat kad skor atau papan pemuka yang mengesan dan memantau prestasi pekerja. Sebagai contoh, memerlukan setiap bawahan untuk menghasilkan laporan status pada akhir setiap bulan yang memperincikan pencapaian dan cabaran. Mengendalikan ulasan prestasi tahunan untuk memberi maklum balas kepada pekerja. Hantarkan mesej e-mel pekerja biasa untuk menyampaikan keputusan syarikat utama untuk memastikan mereka mendapat maklumat mengenai kemajuan ke arah mencapai matlamat strategik. Dalam memastikan pekerja anda bertanggungjawab untuk mencapai matlamat mereka, anda memastikan kejayaan berterusan organisasi. Kenali dan ganjakan prestasi tinggi dengan bonus, promosi dan faedah lain yang menunjukkan penghargaan anda atas sumbangan mereka.