Cara Merancang & Berkembang Usaha Perniagaan

Objektif perancangan perniagaan adalah untuk membangun satu siri logik langkah untuk membantu perniagaan anda berkembang atau pelan tindakan untuk membina usaha yang mempunyai peluang terbaik untuk berjaya dalam pasaran yang kompetitif. Kos melaksanakan langkah-langkah ini dijangka, bersama-sama dengan pendapatan yang diunjurkan. Angka ramalan ini secara berkala dibandingkan dengan keputusan sebenar untuk mengukur kemajuan syarikat terhadap matlamatnya dan untuk menangani kekurangan pendapatan melalui perubahan dalam strategi dan taktik.

Rancang Usaha Perniagaan

1.

Buat penglihatan anda. Terangkan betapa besar syarikat yang anda ingin bina, dan usaha anda yang akan dicapai tiga hingga lima tahun di jalan. Penglihatan pemilik kedai runcit mungkin membina rantaian mini sepuluh kedai dalam masa itu.

2.

Tentukan keperluan pasaran. Anggarkan saiz pasaran anda, atau populasi bakal pelanggan. Tentukan manfaat produk atau perkhidmatan anda kepada pelanggan. Pastikan anda membawa produk dan perkhidmatan ke pasaran bahawa pelanggan akan mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli kerana faedahnya sangat signifikan berbanding dengan apa yang pesaing dapat menyediakan.

3.

Merumuskan model perniagaan. Huraikan pelbagai aliran pendapatan yang akan dimiliki oleh syarikat anda dan faktor struktur mengenai syarikat anda yang akan membawa kepada keuntungan. Sebuah syarikat perkilangan boleh mendapat aliran pendapatan tambahan daripada perkhidmatan dan pembaikan produk. Faktor-faktor struktur termasuk overhed rendah, dan harga barang yang dijual lebih rendah daripada purata.

4.

Menganalisis persaingan anda. Kumpulkan maklumat mengenai apa yang mereka lakukan dengan baik, atau teras kelebihan daya saing mereka, dan kelemahan mereka.

5.

Mewujudkan pelan pemasaran strategik. Huraikan kaedah pemasaran yang anda akan gunakan untuk membuat pelanggan sedar mengenai syarikat anda, dan taktik jualan yang anda akan gunakan untuk menggalakkan mereka membeli dari anda.

6.

Buat pelan kakitangan. Tentukan sumber manusia yang diperlukan untuk mencapai objektif syarikat. Kenal pasti kemahiran dan pengalaman yang anda perlukan oleh pasukan anda, sebagai satu kumpulan, supaya dapat mengendalikan syarikat dengan berkesan.

7.

Sediakan pelan kewangan. Pelan kewangan, atau ramalan, disediakan menggunakan perisian spreadsheet. Menjalankan unjuran pendapatan dan perbelanjaan mengikut bulan.

Tumbuh Usaha Perniagaan

1.

Menilai kemajuan anda. Lihatlah kritikal prestasi syarikat anda sekurang-kurangnya setahun sekali. Kenal pasti bidang yang paling penting untuk dipertingkatkan untuk mengembangkan perniagaan.

2.

Dapatkan peluang baru. Fikirkan pasaran sasaran baru untuk produk atau perkhidmatan anda, inovasi untuk memperbaikinya, dan produk atau perkhidmatan baru yang anda boleh memasarkan ke asas pelanggan setia anda.

3.

Meningkatkan kecekapan operasi. Tingkatkan tahap perkhidmatan pelanggan anda secara berterusan, yang akan membawa perniagaan berulang dari pelanggan yang berpuas hati ini. Menetapkan cara untuk mengendalikan syarikat dengan cara yang lebih mantap dan lebih cekap dari segi modal dan sumber manusia.

Petua

  • Biarkan ahli kakitangan dan ahli pasukan pengurusan anda memberi input semasa proses perancangan.
  • Melabur masa depan anda. Mengutamakan perbelanjaan yang perlu dibuat untuk membolehkan syarikat bersaing dengan lebih berkesan. Pendapatan semula dalam strategi berorientasikan pertumbuhan akan terbayar dalam jangka masa panjang.

Amaran

  • Kejayaan dan pertumbuhan menjadikan cabaran pengurusan lebih sukar. Apabila perniagaan berkembang, pengurusan menjadi lebih kompleks dan anda mempunyai lebih banyak orang untuk mengawasi. Pastikan anda membawa individu berkemahiran tinggi untuk mengisi sebarang jurang pengurusan yang membangunkan, dan meningkatkan kemahiran pekerja sedia ada anda.