Cara Merancang Audit Berasaskan Proses

Perniagaan kecil sentiasa memperbaiki operasi mereka untuk keberkesanan maksimum. Banyak proses yang digunakan oleh perniagaan memerlukan penilaian untuk menentukan keberkesanan, dan perubahan kepada proses dapat mengurangkan biaya atau meningkatkan pendapatan secara substansial. Audit berasaskan proses membenarkan pengurus atau pemilik perniagaan kecil untuk mengatasi teras perniagaan mereka dan menentukan sama ada syarikat itu mengikuti jalan yang betul ke arah keuntungan dan panjang umur. Perancangan yang teliti audit ini membawa kepada keputusan yang jelas dan membolehkan pemilik perniagaan atau pengurus untuk menapis proses untuk prestasi yang lebih baik.

1.

Tentukan proses untuk pemeriksaan. Setiap audit perlu menangani satu proses dan butir-butirnya yang berkaitan. Audit operasi yang lebih besar harus membahagikan proses ke penilaian yang lebih kecil.

2.

Pertimbangkan matlamat yang dikehendaki untuk proses ini. Setiap proses dalam perniagaan harus memenuhi fungsi tertentu yang menambah nilai kepada syarikat secara keseluruhan. Proses yang tidak perlu tidak menambah nilai dan usahawan yang bijak dapat menghapuskannya apabila kekurangan fungsi mereka menjadi jelas.

3.

Buatkan keperluan penilaian untuk langkah-langkah proses. Ini termasuk melaksanakan proses beberapa kali dengan perhatian yang teliti terhadap setiap langkah yang diperlukan dan menentukan apakah langkah apa pun menawarkan ruang untuk penambahbaikan. Kawasan biasa untuk penambahbaikan termasuk kelajuan, ketepatan, kos buruh, hubungan pelanggan dan kelebihan.

4.

Nasihatkan juruaudit untuk menulis sebarang bidang yang memerlukan perbaikan sepanjang proses audit. Nota-nota ini akan membolehkan para pengurus atau pemilik menentukan perubahan-perubahan yang boleh menyempurnakan proses dan meningkatkan nilainya bagi syarikat.

5.

Menyusun laporan audit yang mengandungi butir-butir dan penemuan penilaian menggunakan pelan. Sertakan dengan tepat kaedah apa yang digunakan dalam penilaian dan penemuan apa yang boleh diukur.

Amaran

  • Rancangan audit harus tidak menggalakkan membuat cadangan semasa proses audit. Ini mungkin mewarnakan hasil dan mengakibatkan data miskin dari audit.