Cara Merancang Pertumbuhan Logistik dalam Excel

Pembolehubah yang mengalami pertumbuhan logistik pada mulanya berkembang dengan pesat. Selepas beberapa ketika, kadar pertumbuhan menurun dan tahap fungsi dimatikan, membentuk kurva berbentuk sigmoid atau s-bentuk. Contohnya, populasi kawasan meningkat pada kadar eksponen sehingga faktor yang melambatkan pertumbuhan. Akhirnya, pertumbuhan berhenti sama sekali. Semua fungsi logistik mengambil bentuk N dibahagikan dengan jumlah 1 dan Ae yang dibangkitkan kepada kuasa kx negatif, di mana N, A, e dan k adalah semua pemalar. Excel menghitung nilai berikutan pertumbuhan logistik dan boleh mencatatkannya pada graf garis.

1.

Ketik "= A1 / (1 + B1 exp (C1 D1))" tanpa menyebutkan ke dalam sel Excel.

2.

Taip nilai pemalar "N" fungsi ke dalam sel A1. Sebagai contoh, jika anda ingin mencatatkan fungsi pertumbuhan, taipkan "1, 800 ÷ (1 + 5, 000 × e ^ -0.07x)" tanpa sebut harga, di mana "e" adalah pemalar matematik bersamaan 2.71828; masukkan "1800" ke dalam sel A1.

3.

Taipkan nilai "A" pemalar fungsi ke dalam sel B1. Dengan contoh ini, masukkan "5000" ke dalam sel B1.

4.

Taipkan nilai pemalar fungsi "k" ke dalam sel C1. Meneruskan contoh, masukkan "0.07"

5.

Masukkan nilai terendah "x" yang grafik anda akan menjejaki dalam sel D1. Sebagai contoh, jika anda akan mula menjejaki fungsi di asal graf itu, ketik "0" ke dalam sel D1.

6.

Masukkan fungsi ke dalam sel D2 yang menerangkan kenaikan yang anda inginkan pada graf anda. Sebagai contoh, jika fungsi ini menjejaki pertumbuhan penduduk secara berkala dalam budaya, di mana "x" mewakili minit, dan anda ingin menganggarkan penduduk setiap 20 minit, ketik "= D1 + 20" tanpa sebutan di dalam sel D2.

7.

Sorot sudut kanan bawah sel D2. Klik tetikus anda dan seret sudut ini ke bawah, memperluaskan formula ke bawah dan menghasilkan nilai paksi x untuk carta anda.

8.

Ulangi langkah sebelumnya dengan sel di mana anda memasukkan formula anda. Ini menghasilkan nilai paksi yan carta anda.

9.

Serlahkan nilai-nilai yang dihasilkan oleh langkah sebelumnya. Klik "Sisipkan" dalam bar menu Excel.

10.

Klik "Line" dari tab "Carta" riben. Pilih salah satu lakaran "Baris 2-D" yang memaparkan kotak lungsur. Excel akan merancang pertumbuhan logistik fungsi anda pada carta.