Struktur Perniagaan Bukan Untung

Sebuah organisasi bukan untung boleh mengambil banyak bentuk, dan dapat semudah beberapa kawan berkumpul untuk melayani keperluan masyarakat jangka pendek. Tetapi untuk dikecualikan cukai di bawah kod cukai Amerika Syarikat, organisasi mesti diwujudkan sebagai perbadanan bukan keuntungan di peringkat negeri, dan kemudian memohon pengecualian persekutuan dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri. Peraturan negeri dan persekutuan menentukan banyak struktur perniagaan bukan untung.

Menggabungkan dengan Negeri

Bukan setiap pertubuhan bukan keuntungan memenuhi syarat IRS untuk pengecualian cukai. Untuk melayakkan diri, organisasi mesti menjadi organisasi undang-undang yang berasingan, sama ada sebuah syarikat, dana dada komuniti atau yayasan. Bagi mana-mana operasi perniagaan, dan bukannya kumpulan yang terlibat terutamanya dalam menyelia dana amal dan memberi geran, organisasi perlu memilih pemerbadanan dengan negara di mana ia beroperasi.

Kelayakan untuk Pengecualian Cukai

Kelayakan pengecualian cukai di bawah Kod Hasil Dalaman seksyen 501 (c) (3) dianggap status yang paling baik kerana sumbangan kepada organisasi yang berada di bawah seksyen ini juga boleh ditolak cukai untuk penderma. Pertubuhan yang memenuhi syarat di bawah seksyen ini termasuk yang menyampaikan tujuan amal, pendidikan, saintifik, agama, atau sastera. Pertubuhan yang layak boleh termasuk dapur sup, muzium seni, kumpulan yang mempertahankan hak-hak manusia dan sivil, dan mereka yang memerangi kemerosotan masyarakat. Kumpulan yang layak di bawah bahagian lain seksyen 501 termasuk kumpulan perdagangan, kelab sosial, pertubuhan persaudaraan dan organisasi veteran.

Tadbir Urus Lembaga

Peraturan negeri memerlukan perbadanan bukan keuntungan yang dikendalikan oleh lembaga pengarah, tetapi tidak seperti perbadanan untuk keuntungan, tidak ada pemegang saham. Ahli-ahli lembaga biasanya ahli-ahli masyarakat yang sangat berminat dalam misi bukan keuntungan. Lembaga menetapkan undang-undang organisasi, memilih pengerusi lembaga dan boleh mengupah pengarah eksekutif. Peraturan IRS menghendaki agar ahli lembaga tidak menerima bahagian pendapatan organisasi atau menerima sebarang manfaat substantif lain daripada berkhidmat di papan.

Pengarah Eksekutif

Kebanyakan perancangan dan pelaksanaan aktiviti organisasi jatuh pada bahu pengarah eksekutif, kedudukan berbayar. Selain berurusan dengan operasi harian dan pengurusan kakitangan, pengarah eksekutif bukan keuntungan biasanya mempunyai peranan yang lebih terbuka daripada ketua pegawai eksekutif perbadanan untuk keuntungan. Bukan sahaja dia mesti berurusan dengan media berita mengenai isu-isu yang mempengaruhi keseluruhan organisasi, pengarah eksekutif juga mesti bersosial dengan penderma di pengumpulan dana, dan bertemu dengan badan kerajaan tempatan, negeri dan bahkan persekutuan, dan dengan yayasan swasta, geran anugerah yang diterima oleh bukan keuntungan.

Kakitangan dan Sukarelawan

Sekiranya perbadanan bukan untung cukup besar, ia mungkin mempunyai kakitangan yang dibayar untuk meliputi bidang kritikal seperti menyediakan perkhidmatan yang memenuhi misi bukan keuntungan, meningkatkan dana, perhubungan awam dan pemasaran. Hampir mana-mana organisasi saiz, bagaimanapun, akan mencari sukarelawan untuk menambah kakitangan, terutamanya dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan.

Pendapatan

Walaupun sebuah pertubuhan bukan keuntungan, ia masih berusaha mendapatkan wang dan memberikan margin yang sihat di atas perbelanjaan. Walaupun perbadanan bukan untung berusaha untuk mengekalkan majoriti perbelanjaannya untuk perkhidmatan yang secara langsung memenuhi matlamat misinya, memohon geran dan penjanaan dana mengambil banyak sumber di atasnya, untuk derma dan pemberian adalah sumber utama pendapatannya. Sumber-sumber lain boleh merangkumi peristiwa manfaat, caj minimum untuk perkhidmatan, atau harga masuk ke muzium, institut seni atau konsert orkestra. A nonprofit boleh mengendalikan operasi untung, seperti kedai hadiah, tetapi kedai hadiah mungkin jatuh dari pengecualian organisasi dan tertakluk kepada cukai.