Perancangan KPI

Petunjuk Prestasi Utama, atau KPI, adalah ukuran prestasi dalam organisasi, yang menilai kejayaan perniagaan dari segi objektif utamanya. KPI berbeza-beza, bergantung kepada jenis perniagaan dan matlamatnya. Tujuan KPI adalah untuk menilai kemajuan organisasi terhadap matlamat jangka panjangnya. KPI mesti diukur supaya kepimpinan dapat menggunakan faktor KPI untuk penilaian.

1.

Gariskan syarikat oleh jabatan. Pisahkan kertas ke dua bahagian. Di bahagian pertama, senarai KPI untuk syarikat secara keseluruhan. Pada separuh kedua, senaraikan setiap jabatan. Kemudian senarai KPI yang berkaitan secara langsung dengan setiap aspek perniagaan.

2.

Tulis matlamat dan objektif untuk setiap jabatan. Setiap KPI secara langsung sepadan dengan matlamat atau matlamat, jadi penting untuk menyenaraikannya.

3.

Tulis KPI sebagai dokumen individu. Setiap harus bermula dengan tajuk yang menggambarkan tujuan KPI kerana ia berkaitan dengan matlamat / objektif. Ini adalah konsep dasar yang anda ingin ukur. Sebagai contoh, sebuah establisy runcit mungkin mempunyai KPI dengan tujuan seperti, "Meningkatkan jualan di jabatan yang bergelora." Tambah penjelasan ringkas tentang mengapa ini dianggap sebagai kunci kepada kejayaan perniagaan.

4.

Membangunkan cara KPI yang jelas dan boleh diukur. Sekiranya tidak dapat diukur, ubah suai KPI. Untuk contoh di atas, pengukuran mungkin dibaca, "Penjualan akan diukur berbanding jumlah tahun sebelumnya setiap bulan hingga akhir tahun." Termasuk tempoh masa KPI adalah sah serta kekerapan pengukuran.

5.

Nyatakan hasil yang diharapkan. Lakukan ini dalam segi kuantiti. Sebagai contoh, "Penjualan akan meningkat sekurang-kurangnya 10 peratus dari tahun sebelumnya." Termasuk butir-butir tentang bagaimana anda merancang untuk mengukur dan mengira kejayaan, dan jika perlu, bagaimana pengukuran akan dipecahkan. Sebagai contoh, KPI yang dinyatakan di atas boleh merangkumi cadangan untuk mengukur kejayaan (atau kegagalan) penjualan pada barang atau kategori barang tertentu dalam jabatan. Dalam contoh ini, maklumat seperti ini membimbing anda dalam keputusan masa depan untuk jabatan ini.

Petua

  • Setiap orang harus mengetahui KPI individu, untuk memastikan mereka bekerja untuk mencapai kejayaan.
  • Hadkan KPI anda ke nombor yang munasabah supaya sistem itu ringkas dan mesra pengguna.
  • Bekerjalah untuk membuat KPI bahawa faktor di luar kawalan syarikat tidak dapat dihalang.
  • Jika KPI tidak mempunyai apa-apa untuk mengukur untuk menentukan kejayaan, tunggu sehingga anda telah membangunkan garis dasar yang mana untuk diukur.