Proses Perancangan untuk Audit

Cara terbaik untuk merancang audit ialah memahami faktor-faktor yang akan diteliti oleh juruaudit anda. Ia termasuk kawalan pengurusan, pendedahan risiko, pematuhan peraturan, pelaporan dalaman dan luaran, perubahan organisasi dan pertumbuhan. Audit adalah peluang untuk mengatur perniagaan anda dan membuat prosedur yang anda cari diperlukan. Buku usaha wajar, yang disediakan untuk audit anda, boleh menjadi alat yang baik untuk mendapatkan pembiayaan atau untuk digunakan dalam prosiding undang-undang.

Kawalan Pengurusan

Selepas kejatuhan kewangan Enron, Kongres AS meluluskan Akta Sarbanes-Oxley tahun 2002, yang cuba menutup celah pelaporan korporat dan menjadikan keadaan kewangan syarikat awam lebih telus. Ia telah menjadi ukuran amalan terbaik untuk semua organisasi. Salah satu komponen utama SOX adalah keperluan bahawa lembaga pengarah dan pengurusan kanan bertanggungjawab penuh untuk kebenaran dan ketelusan tadbir urus korporat dan pelaporan kewangan. Ini memerlukan peningkatan pengawasan oleh pihak pengurusan yang disokong oleh dokumentasi. Cara yang baik untuk memenuhi keperluan ini adalah melalui penggunaan intranet lembaga dan pengurusan dan sistem perancangan sumber perusahaan yang mengesan dan mengatur semua dokumen dan komunikasi bertulis di seluruh organisasi.

Faktor-faktor risiko

Periksa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang wujud dalam aktiviti perniagaan anda dan pengurusan untuk mengenal pasti, menjelaskan dan mengurangkan risiko yang anda temukan. Dokumenkan keseluruhan proses untuk audit. Jika anda menghasilkan produk yang mungkin menyebabkan kebimbangan kesihatan melalui pencemaran alam sekitar atau bahan-bahan yang rosak, itu adalah faktor risiko. Faktor risiko adalah apa yang syarikat anda lakukan yang boleh menyebabkan tuntutan mahkamah, publisiti buruk dari serangan oleh kumpulan minat khas, gangguan perniagaan oleh bencana alam atau gangguan yang berpotensi melalui kematian pekerja utama.

Pematuhan dan Pelaporan

Rekod kewangan terperinci, yang disokong oleh rujukan silang kepada kontrak atau peristiwa, adalah keperluan pematuhan utama dan salah satu perkara pertama yang akan diminta oleh juruaudit. Pematuhan juga melibatkan pelaporan kewangan dan pengawalseliaan, termasuk laporan kepada lembaga pengarah, pemegang saham atau pihak berkepentingan lain, laporan dan laporan percukaian tahunan dan laporan kepada agensi kerajaan dan pelesenan. Termasuk semua kontrak dan memorandum dalaman yang berkaitan dengan pengurusan, aktiviti perniagaan, keperluan pematuhan dan kewangan.

Perubahan dan Pertumbuhan

Kumpulkan semua dokumen perancangan perniagaan anda, dokumen pengurusan projek dan bahan pemasaran untuk membuktikan sebarang perubahan kewangan atau kontrak baru. Juruaudit mencari perbelanjaan luar belanjawan atau set alternatif maklumat kewangan, jadi penting untuk memastikan kewangan anda telus mungkin dengan jejak kertas perancangan dan pelaksanaan yang kuat.