Rancangan untuk Mengubah Standard Etika dalam Perniagaan

Satu kod etika adalah satu set prinsip penting yang mengawal hala tuju syarikat anda dan aktiviti pekerja. Kod ini boleh disemak semula dengan input daripada pekerja jika anda memasukkannya dalam proses. Piawaian harus mencerminkan sifat syarikat anda dan arah masa depannya. Sebagai pemimpin, anda akan memainkan peranan penting dalam proses perubahan, dan tugas anda untuk menunjukkan pekerja yang anda percaya pada kod dan telah membuat semakannya sebagai keutamaan.

Mengurus Perubahan

Terdapat tiga pilihan utama untuk merancang semakan kod etika perniagaan. Anda boleh menyimpan projek tersebut di peringkat kepimpinan kanan, menetapkan pasukan petugas untuk melaksanakan keseluruhan projek atau menggunakan proses keseluruhan organisasi untuk mendapatkan input dan penglibatan maksimum dalam projek semakan. Matlamat anda mungkin menjadi pilihan terakhir, tetapi pilih pendekatan yang paling sesuai dengan syarat keadaan perniagaan anda.

Memandangkan Tenaga Kerja Anda yang Berubah

Anda mungkin tergoda untuk menggilap kod standard perniagaan yang telah wujud selama bertahun-tahun, tetapi komposisi tenaga kerja anda mungkin telah berubah dengan ketara sejak ia ditulis. Sebaliknya, cuba pendekatan yang lebih kultur dari segi budaya dengan melihat sekeliling perniagaan lain yang baru dimasukkan dalam standard etika mereka. Juga, pertimbangkan komposisi tenaga kerja anda. Apa yang anda anggap biasa dari segi standard etika adalah subjektif, atau berdasarkan budaya anda. Berfikir secara global dari segi standard perniagaan yang lazim di seluruh budaya yang berbeza. Ini penting untuk syarikat global.

Peraturan Perniagaan

Sesetengah syarikat ditadbir oleh persatuan profesional, agensi kerajaan atau entiti lain yang mempengaruhi piawaian perniagaan mereka. Contohnya ialah syarikat yang dikawalselia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat, yang mesti mematuhi piawaian tertentu, seperti mengelakkan amalan yang boleh dianggap perdagangan orang dalam. Undang-undang, peraturan dan peraturan luaran yang boleh mempengaruhi kod etika anda. Jika anda menulis kod baru agar sesuai dengan peraturan luaran, anda melindungi syarikat anda dari masalah masa depan.

Harapan Pencocokan

Mengubah kod etika kod anda adalah peluang untuk meningkatkan tahap komunikasi dengan pekerja. Mempengaruhi masa depan syarikat dengan memastikan ia termasuk tingkah laku yang diharapkan dari semua pekerja. Sekiranya rekrut diberi salinan kod etika baru dan bertanya soalan semasa proses pengambilan, mereka mempunyai peluang untuk mempertimbangkan keserasiannya dengan etika peribadi mereka. Memastikan pekerja mempunyai harapan yang sesuai dengan anda, atau anda akan menghadapi masalah dengan menguruskan tingkah laku mereka.