Dasar Anti-Nepotisme dalam Organisasi Bukan Untung

Nepotisme adalah amalan pemberian pekerjaan atau kontrak kepada ahli keluarga dan rakan-rakan, tanpa mengira sama ada mereka layak untuk melakukan kerja. Walaupun kelaziman dan pandangan positif terhadap nepotisme dalam persekitaran perniagaan keluarga, amalan ini tidak popular di syarikat besar dan pertubuhan bukan untung. Nepotisme adalah sangat bermasalah dalam organisasi yang dibiayai oleh sumbangan atau penajaan, kerana peningkatan keperluan akuntabilitas kepada penderma. Semua dasar bukan untung harus memasukkan pengukuran untuk kejayaan dan penalti yang berlaku untuk pelanggaran.

Sebab-sebab Dasar Anti-Nepotisme

Pertubuhan bukan untung biasanya draf dasar anti nepotisme terlebih dahulu untuk memastikan kakitangan dan sukarelawan mengetahui risiko yang wujud dalam amalan ini, serta pendirian organisasi mengenai isu tersebut. Dasar diperlukan untuk beberapa sebab. Salah satu sebabnya ialah penderma, pengarah, penaja utama atau bank bukan keuntungan menyatakan keperluan dasar. Satu lagi sebab untuk memerlukan dasar ialah nepotisme dapat mengurangkan kualiti kerja atau menjejaskan sokongan pekerja yang tidak istimewa.

Jenis Dasar

Dasar yang biasanya digunakan dalam bukan keuntungan untuk menguruskan nepotisme adalah konflik kepentingan, pemberian kontrak dan pengambilan kakitangan dan sukarelawan. Dasar-dasar ini boleh mengandungi seksyen anti-nepotisme atau organisasi boleh membuat dasar yang berasingan yang membahas semua keadaan nepotisme. Kedua-dua konflik kepentingan dan dasar pengambilan melarang pihak berkepentingan melantik keluarga atau rakan menjadi jawatan yang menerima faedah pembayaran dan pekerja. Pemberian kontrak kontrak menggariskan proses perolehan yang memastikan kerja tidak diberikan kepada ahli keluarga atau rakan.

Pelaksanaan

Dewan menggelapkan kebijakan anti-nepotisme atau komisi sebuah jawatankuasa, orang kakitangan, sukarelawan atau perunding untuk merangkanya. Dasar ini memerlukan kelulusan dan penerimaan oleh lembaga pengarah. Di sesetengah organisasi, keahlian mungkin perlu meratifikasi dasar sebelum pelaksanaan. Polisi mesti disediakan untuk semua pihak yang terlibat secara bertulis dan mudah diakses untuk tujuan rujukan. Untuk menguatkuasakan dasar dengan secukupnya, semua anggota organisasi baru harus menerima salinan menyertai organisasi dan dikehendaki menandatangani dokumen yang menunjukkan penerimaannya terhadap dasar-dasar tersebut.

Isu Diskriminasi

Nonprofit perlu melaksanakan dasar anti nepotisme di seluruh lembaga, kecuali dasar ada untuk setiap peringkat organisasi. Dalam sesetengah keadaan, dasar mungkin dikenakan kepada kakitangan yang dibayar tetapi tidak kepada sukarelawan, sementara dalam situasi lain, lembaga pengarah mungkin mempunyai lebih banyak fleksibiliti daripada kakitangan dan sukarelawan. Organisasi juga harus memastikan dasar anti nepotisme tidak mendiskriminasi orang kerana keluarga mereka atau hubungan lain. Di beberapa negeri, dasar anti nepotisme boleh melanggar undang-undang terhadap diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan status perkahwinan.