Polisi Pematuhan

Industri yang dikawal selia tinggi, seperti institusi kewangan, estet dan pusat pendidikan, mempunyai peraturan negeri dan persekutuan yang menuntut pematuhan. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan hukuman dan yuran sivil dan jenayah. Walau bagaimanapun, anda tidak perlu menjadi perniagaan besar untuk menyediakan dasar pematuhan untuk pekerja dan ramalan bagi mereka yang gagal mengikutinya.

Polisi Perlindungan Maklumat

Banyak perniagaan kecil mengekalkan maklumat pangkalan data mengenai klien dan sekutu korporat. Sama ada anda mengumpul alamat e-mel atau maklumat kredit peribadi, menubuhkan polisi privasi memberi pengguna keyakinan untuk bekerja dengan anda dan pekerja anda. Polisi mungkin termasuk tidak menjual maklumat kepada pemasar pihak ketiga. Ia juga boleh memberi peluang kepada pengguna untuk tidak memilih iklan, surat berita atau rujukan afiliasi langsung dari syarikat anda. Kakitangan perlu sedar bagaimana untuk mengekalkan senarai dan apa maklumat yang akan disimpan tidak boleh diakses oleh sesiapa selain pekerja atau individu yang dibenarkan.

Dasar Kewangan

Dasar pematuhan kewangan merangkumi organisasi kepada organisasi berdasarkan keperluan syarikat. Sebuah untung kecil mungkin memerlukan kelulusan keahlian untuk semua perbelanjaan serta tanda tangan ganda pada semua pemeriksaan sebelum mereka boleh sah. Kedai runcit mungkin mempunyai dasar untuk membuka dan menutup perniagaan setiap hari untuk memastikan perakaunan, kawalan inventori yang tepat dan mengurangkan kecurian pekerja. Dasar-dasar kewangan juga boleh menyertakan pemberian jangka masa yang ditetapkan untuk pulangan atau aduan. Pematuhan terhadap polisi kewangan menyediakan sebuah syarikat dengan asas untuk amalan kewangan yang kukuh dan mengurangkan kemungkinan kerugian.

Risiko Dan Pendedahan

Dalam mana-mana proses jualan, penutupan perjanjian itu memerlukan pengguna untuk mempercayai ciri-ciri dan manfaat produk yang terbaik. Secara etika, penting untuk menampung kelemahan juga. Ini benar terutama dalam industri tertentu di mana pengguna tidak dapat membuat keputusan yang berpendidikan tanpa mengetahui risiko. Pesakit yang sedang menjalani pembedahan mesti mengetahui risiko yang mungkin berlaku. Pelabur membeli anuiti mesti memahami komitmen dan penalti yang mungkin. Menilai apa pendedahan yang diperlukan dan kemudian membuat dasar untuk mengkaji semula mereka boleh mengurangkan pulangan, senario "penyesalan pembeli, " atau pun tindakan undang-undang.