Dasar mengenai Perceraian di Tempat Kerja

Pekerja sering bekerja dalam pasukan dan membina hubungan antara satu sama lain. Kebanyakan pekerja menghabiskan banyak masa dengan rakan sekerja mereka seperti yang mereka lakukan dengan keluarga mereka. Hubungan rapat antara rakan sekerja dapat memupuk komunikasi dan kecekapan yang lebih baik, tetapi majikan mesti berhati-hati untuk mengelakkan perhubungan yang mendedahkan syarikat kepada tuntutan gangguan seksual. Dasar fraternisasi membantu pekerja memahami di mana hendak melukis garis dengan rakan sekerja.

Tujuan

Dasar persaudaraan bermula dengan penyataan tujuannya. Syarikat-syarikat berhasrat untuk membuat dasar-dasar jenis ini untuk mengelakkan pilih kasih, menghindari salah faham, melindungi syarikat daripada tuntutan seksual dan mengelakkan kehilangan semangat yang mungkin berlaku apabila seorang pengurus atau penyelia mempunyai hubungan romantis atau menggoda dengan pekerja peringkat rendah. Dasar fraternisasi tidak bertujuan untuk menghalang pekerja daripada membentuk hubungan peribadi yang rapat dengan rakan sekerja atau untuk menghalang hubungan romantis daripada membangunkan di kalangan rakan sebaya.

Hubungan Dilarang

Dasar harus jelaskan dengan jelas bahawa tindakan yang dilarang dan yang dibenarkan. Contohnya, dasar boleh melarang persaudaraan dan percakapan romantis yang, dalam pandangan syarikat, menimbulkan risiko konflik kepentingan, mengganggu perniagaan atau mewujudkan persekitaran kerja yang tidak profesional. Dasar ini memerlukan pekerja yang terlibat dalam hubungan romantis dengan rakan sekerja untuk melaporkannya kepada penyelianya supaya syarikat itu dapat menentukan jika ia melanggar dasar.

Pengecualian

Syarikat boleh mengiktiraf pengecualian dasar, yang harus didokumentasikan dengan betul dalam bentuk persetujuan, atau perjanjian, antara individu yang terlibat. Ketetapan itu mengakui bahwa hubungan ada, meskipun dasarnya, dan sukarela dan konsensual, dan setiap individu memahami risiko yang terkait, misalnya, risiko, interaksi bisnis mereka mungkin terpengaruh karena hubungan pribadi mereka.

Tiada Polisi

Sebuah syarikat tidak diwajibkan melaksanakan dasar persaudaraan di tempat kerja; banyak syarikat tidak mempunyai mereka. Perhubungan romantik yang berjaya boleh berkembang di kalangan rakan sekerja, walaupun seorang rakan adalah bos yang lain pada masa hubungan itu bermula. Contohnya, CEO sebuah syarikat perisian utama berkahwin dengan seorang pengurus produk; pengerusi jenama kereta terkemuka berkahwin dengan setiausahanya; dan editor majalah fesyen kebangsaan berkahwin dengan bekas profesornya. Sama ada syarikat melaksanakan dasar persaudaraan bergantung pada saiz dan jenis perniagaan dan budaya korporatnya.