Dasar untuk Mempromosikan Kepelbagaian di Tempat Kerja

Internet dan televisyen telah membantu menghubungkan orang di seluruh dunia dan mewujudkan pasaran antarabangsa. Untuk bersaing, syarikat anda perlu membangunkan tenaga kerja yang pelbagai. Terdapat dasar yang anda boleh melaksanakan untuk mempromosikan kepelbagaian di tempat kerja yang boleh membuat syarikat anda bertahan terhadap perubahan dan dapat menggunakan perubahan landskap korporat antarabangsa untuk kelebihannya.

Latihan

Latihan kepelbagaian mengajar kakitangan anda bagaimana untuk mendapat manfaat daripada pelbagai latar belakang yang pelbagai. Latihan kepelbagaian yang berterusan akan menjelaskan implikasi hukum kepelbagaian di tempat kerja, seperti diskriminasi dan pelecehan, dan ia dapat mengajar pekerja anda bagaimana untuk bekerja bersama dan manfaat daripada pengalaman dan perbezaan masing-masing.

Polisi Pengendalian

Undang-undang persekutuan di Amerika Syarikat membuatnya menyalahi undang-undang untuk mempunyai proses pengambilan pekerja yang mendiskriminasi terhadap umur, kaum, agama atau latar belakang etnik. Dasar pengambilan syarikat anda harus mewujudkan persekitaran di mana pekerja dipekerjakan berdasarkan pengalaman mereka dan bukannya kaum atau jantina mereka. Kumpulan sumber manusia harus mengemukakan resume dan aplikasi kepada pengurus jabatan tanpa nama pada mereka atau mana-mana penunjuk etnik sehingga para pengurus membuat keputusan mereka tentang siapa yang akan diwawancarai berdasarkan merit setiap latar belakang kandidat.

Pengurusan

Syarikat itu dapat menetapkan contoh yang kuat untuk kepelbagaian di tempat kerja dengan mempunyai dasar yang membuat pengurusan bertanggungjawab untuk mempromosikan kemasukan. Menyewa pengurus berdasarkan pencapaian mereka dan menunjukkan kepada kakitangan bahawa jantina, umur dan latar belakang etnik tidak ada kaitan dengan berjaya di syarikat. Pengurus harus bertanggungjawab terhadap sebarang aktiviti yang mungkin bertentangan dengan mempromosikan kepelbagaian di tempat kerja, seperti memihak kepada anggota staf terhadap yang lain atau menolak untuk mengambil pekerja yang berasal dari kelompok etnik atau agama tertentu.

Input

Syarikat boleh menentukan sama ada terdapat kepelbagaian dan toleransi di tempat kerja dengan meminta pekerja. Minta kakitangan untuk mengambil bahagian dalam tinjauan bulanan untuk mengukur keberkesanan dasar kepelbagaian. Mewujudkan satu sistem di mana pekerja boleh melaporkan tanpa nama mana-mana keadaan di mana kepelbagaian dihalang jadi kakitangan sumber manusia boleh menyiasat. Tetap berhubung dengan kakitangan untuk mengetahui sama ada anda mencipta tempat kerja yang pelbagai.