Dasar untuk Kad Kredit Perniagaan

Kad kredit syarikat boleh menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pekerja yang menghasilkan perbelanjaan perniagaan yang penting. Daripada pekerja membelanjakan wang sendiri, menyerahkan resit dan menunggu untuk dibayar balik, pekerja boleh menggunakan kad itu untuk menutup perbelanjaan dan menyerahkan resit. Syarikat dengan kad kredit perlu mempunyai dasar penggunaan kad kredit untuk memastikan kad digunakan dengan betul. Tanpa dasar, penyalahgunaan mungkin membawa kepada perbelanjaan yang besar syarikat tidak perlu dan mungkin tidak mampu.

Sebab Dasar

Dasar penggunaan kad kredit menjelaskan bagaimana kad boleh dan tidak boleh digunakan, dan oleh siapa. Dasar ini adalah satu bentuk kawalan dalaman untuk perniagaan supaya penggunaan kad dapat lebih mudah dijejaki. Sesetengah syarikat mengehadkan penggunaan kad kepada pekerja tertentu, seperti pengurusan atau pekerja yang melakukan perjalanan perniagaan secara kerap, atau ia boleh digunakan oleh mana-mana pekerja dengan perbelanjaan perniagaan yang sah. Bagaimana kad yang digunakan ditentukan oleh pengurusan kanan syarikat.

Penggunaan yang dibenarkan

Kad kredit syarikat boleh digunakan untuk pembelian perniagaan, seperti bekalan pejabat, perbelanjaan perjalanan dan makan malam syarikat. Dalam sesetengah kes, pakaian untuk fungsi perniagaan tertentu boleh diletakkan pada kad. Pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan syarikat yang didorong oleh pekerja boleh dicaj pada kad juga. Sebarang perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan boleh diletakkan pada kad.

Kegunaan Larangan

Kad ini tidak boleh digunakan untuk pembelian peribadi, seperti bil utiliti rumah, pembayaran kereta pekerja atau percutian. Sebarang pembelian yang tidak berkaitan secara langsung dengan penggunaan perniagaan hendaklah dilarang, melainkan jika kebenaran nyata daripada ahli pengurusan kanan diberikan.

Kawalan Dalaman

Penggunaan kad kredit harus dipantau secara teratur. Penggunaan kad harus didamaikan dengan pernyataan bulanannya, dan sebarang percanggahan harus diselidiki dengan segera. Pekerja dikehendaki mengemukakan resit untuk kegunaan kad dan kad harus disimpan oleh satu pihak dalam pengurusan kanan untuk mengurangkan peluang kad yang hilang atau dicuri.

Dasar Penggunaan Ditulis

Adalah penting bagi sebuah syarikat untuk memiliki dasar penggunaan kad kredit secara bertulis dan semua pekerja diberi salinan polisi tersebut. Dengan dasar tertulis, tidak ada persoalan mengenai apa yang boleh diterima dan apa yang tidak boleh diterima. Sesiapa yang melanggar penggunaan kad tidak akan dapat mendakwa mereka tidak tahu ia melanggar dasar itu. Adalah juga penting bahawa bukan sahaja dasar tetapi juga akibat penyalahgunaan digunakan dalam dasar.