Kos Produk vs. Perakaunan Kos

Kos perakaunan dan kos produk adalah dua kaedah perakaunan untuk menentukan wang tunai yang diperlukan untuk membuat barangan dan perkhidmatan. Keputusan syarikat untuk menggunakan sama ada teknik perakaunan boleh mempunyai implikasi yang berkekalan tentang bagaimana perniagaan menafsirkan data kewangan dan membuat keputusan perniagaan. Pengeluaran produk mungkin lebih baik untuk perniagaan yang tidak mempunyai kemudahan pembuatan moden, manakala perakaunan kos lebih sesuai dengan syarikat yang menggunakan kaedah pengeluaran berskala besar.

Definisi Kos Produk

Pengeluaran produk adalah proses perakaunan untuk menentukan semua perbelanjaan perniagaan yang berkaitan dengan penciptaan produk syarikat. Kos ini boleh termasuk pembelian bahan mentah, upah pekerja, kos pengangkutan pengeluaran dan kos stok runcit. Syarikat menggunakan kos keseluruhan ini untuk merancang pelbagai strategi perniagaan, termasuk penetapan harga produk dan membangunkan promosi promosi. Syarikat juga menggunakan kos produk untuk mencari cara untuk memperkemaskan kos pengeluaran untuk memaksimumkan keuntungan. Sebagai contoh, memilih bahan mentah yang lebih berkesan dari segi kos boleh membolehkan syarikat meningkatkan keuntungan dari jualan runcit dengan menurunkan kos penciptaan produknya.

Masalah dengan Kos Produk

Pemodenan teknik pembuatan dan penambahbaikan dalam penghantaran produk telah banyak mengubah cara perniagaan mengira kos produk. Menurut eNotes, sebuah laman web pendidikan, kemudahan pembuatan di abad ke-21 boleh memasang produk dengan cepat sehingga tidak banyak keperluan untuk inventori komponen. Ini memberi banyak kaedah lama untuk mengira kos produk yang tidak relevan. Di samping itu, peralihan dalam tumpuan pembuatan untuk memenuhi keperluan pelanggan melalui pengeluaran telah membawa kepada barisan pengeluaran dengan variasi kecil dalam teknik pengeluaran. Ini perbezaan kecil yang seolah-olah dalam teknik pengeluaran mewujudkan situasi perakaunan yang rumit di mana syarikat-syarikat mempunyai kesukaran untuk menentukan kos pengeluaran sebenar dalam jangka pendek. Mengimbangi kekurangan kejelasan ini memerlukan syarikat membuat unjuran jangka panjang berhubung kos sepanjang hayat produk berbanding dengan kos yang membawa kepada jualan produk.

Definisi Perakaunan Kos

Perakaunan kos adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian dan rakaman semua kos yang berkaitan dengan mencapai objektif perniagaan atau projek syarikat tertentu. Menurut BusinessDictionary.com, perniagaan menggunakan perakaunan kos untuk menganalisis data yang dikumpulkan daripada menyelesaikan tugas perniagaan untuk menentukan nilai saksama atau harga jualan produk yang dihasilkan dari tugas itu. Contohnya, sebuah syarikat yang membuat barisan salji salji melakukan perakaunan kos untuk menentukan harga jualan untuk ski yang kedua-duanya meliputi kos syarikat dan membolehkan perniagaan itu mengembalikan keuntungan pada setiap jualan. Perakaunan kos juga boleh membantu sesebuah syarikat memperlancar proses pengeluarannya untuk mengurangkan kos dan mengembalikan keuntungan yang lebih besar ke atas penjualan produk individu.

Kelebihan Perakaunan Kos

Tidak seperti kos produk, perakaunan kos tidak mempunyai masalah yang berkaitan dengan menyesuaikan unjuran mengikut teknik perkilangan moden atau mengira komponen inventori individu. Ini membolehkan perakaunan kos untuk menyampaikan laporan terperinci mengenai kos setiap fasa pengeluaran. Sebuah perniagaan boleh menggunakan laporan-laporan ini untuk menargetkan bidang-bidang tertentu syarikat untuk pengurangan kos atau peningkatan efisiensi. Di samping itu, perakaunan kos hanya memberi tumpuan kepada wang yang dibelanjakan untuk mencipta barang sebagai faktor pengeluaran ekonomi. Ini bermakna perniagaan menggunakan pandangan perakaunan kos wang sebagai faktor tunggal yang mempengaruhi keupayaan syarikat untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan.