Peningkatan Kos Pengeluaran & Kurva Permintaan

Perniagaan bergantung pada keluk bekalan dan permintaan untuk memahami tingkah laku beli pelanggan mereka dan membawa nombor pengeluaran dan harga jualan ke dalam baki optimum dengan permintaan pelanggan. Walau bagaimanapun, keluk bekalan dan permintaan tidak statik. Oleh sebab faktor-faktor seperti kos pengeluaran berubah, mereka mempengaruhi keluk permintaan dan memaksa para pemimpin perniagaan untuk membuat keputusan mengenai strategi harga dan pengeluaran.

Asas Permintaan Kurva

Keluk permintaan adalah antara alat asas ekonomi. Ia mewakili permintaan daripada pelanggan merentasi beberapa titik harga. Dalam kebanyakan kes, lengkung permintaan mengambil bentuk garis condong ke bawah, menunjukkan bahawa apabila kenaikan harga (dari kiri ke kanan, sepanjang paksi mendatar), permintaan dari pelanggan menurun (bergerak turun sepanjang paksi tegak). Walaupun keluk permintaan tidak berkaitan secara langsung dengan kos pengeluaran, harga harga yang mereka nyatakan, yang merupakan harga yang sebenarnya dibayar pelanggan, memasukkan kos pengeluaran.

Kos pengeluaran dan harga

Angka kos pada lengkung permintaan boleh mewakili apa yang membiayai perniagaan pembeli borong, yang menetapkan harga runcit mereka sendiri, atau harga runcit yang dicadangkan oleh pengilang. Dalam mana-mana kes, harga perlu mewakili keuntungan berterusan bagi pengilang. Kos pengeluaran termasuk apa yang dibayar oleh pengeluar untuk bahan mentah, peralatan pengeluaran, buruh dan lesen untuk proses pembuatan paten atau elemen reka bentuk.

Perancangan strategik

Pemimpin perniagaan boleh mengkaji lengkung permintaan untuk membuat keputusan harga strategik apabila berhadapan dengan realiti kenaikan kos pengeluaran. Sebagai contoh, apabila kos pengeluaran meningkat, lengkung permintaan kekal sama dan membolehkan perbandingan antara keuntungan yang akan datang dari titik harga yang lebih tinggi (tetapi penurunan permintaan) dan permintaan mantap dengan margin keuntungan yang lebih rendah pada setiap item yang dijual.

Satu lagi bidang di mana kos pengeluaran dan lengkung permintaan angka dalam strategi adalah dalam menentukan berapa banyak produk yang dihasilkan. Angka ini mewakili penawaran, tetapi kos pengeluaran mungkin berbeza untuk pelbagai peringkat bekalan kerana pengeluar boleh mengambil kesempatan daripada diskaun kuantiti bahan mentah atau mencari simpanan lain dalam pengeluaran kuantiti yang tinggi.

Faktor Berkaitan

Maklumat yang mempengaruhi lengkung permintaan, termasuk kos pengeluaran, hanya satu kumpulan maklumat yang perlu dipertimbangkan para pemimpin perniagaan apabila mereka menghadapi keputusan utama seperti strategi harga. Trend dalam harga pesaing, kuasa beli pelanggan dan pertumbuhan pasaran semuanya memberi kesan kepada berapa banyak perniagaan yang boleh mengenakan bayaran untuk produknya dan apa keuntungannya untuk memperoleh pendapatan. Walau bagaimanapun, keputusan yang rumit bermula dengan ekonomi asas bekalan dan permintaan, oleh sebab itu lengkung permintaan adalah alat penting.