Keuntungan Vs. Margin keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang diperolehi oleh perniagaan anda selepas menolak perbelanjaannya daripada pendapatan kasarnya. Margin keuntungan adalah peratusan pendapatan kasar anda yang mewakili keuntungan anda. Jumlah keuntungan yang diperoleh perniagaan anda menentukan sama ada anda membuat cukup wang dari aktiviti perniagaan anda untuk menyokong diri anda dan melabur dalam usaha masa depan. Jumlah margin keuntungan anda memberikan maklumat tentang kesihatan kewangan keseluruhan perniagaan anda dan kemampanan jangka panjang model perniagaan anda.

Mengira keuntungan

Angka jualan kasar anda ialah jumlah penerimaan masuk atau wang yang anda terima daripada pelanggan sebagai pertukaran untuk barangan dan perkhidmatan. Perbelanjaan perniagaan anda adalah pelaburan yang syarikat anda beroperasi, seperti sewa, gaji, bahan, pengiklanan dan utiliti. Keuntungan anda adalah jumlah yang ditinggalkan apabila anda menolak perbelanjaan perniagaan anda daripada resit jualan kasar anda. Keuntungan syarikat adalah sama dengan pendapatan pemilik anda kerana pada dasarnya jumlah yang anda tinggalkan untuk dibawa pulang dengan anda pada penghujung hari.

Mengira Margin Keuntungan

Untuk mengira margin keuntungan anda, bahagikan keuntungan anda dengan jumlah jualan kasar anda. Sebagai contoh, jika syarikat anda menjual produk bernilai $ 100, 000 dan mempunyai perbelanjaan bernilai $ 70, 000, maka keuntungan anda ialah $ 30, 000 dan margin keuntungan anda adalah 30 peratus, atau $ 30, 000 dibahagikan dengan $ 100, 000.

Kepentingan Keuntungan

Jumlah yang diperoleh syarikat anda dalam keuntungan umumnya menentukan sama ada anda akan dapat menarik wang yang cukup dari perniagaan anda untuk memenuhi perbelanjaan peribadi anda. Keuntungan adalah penunjuk jangka pendek tentang seberapa baik syarikat anda lakukan kerana ia memberikan angka sebenar, konkrit. Misalnya, jika perbelanjaan peribadi anda adalah $ 2, 000 sebulan dan keuntungan syarikat anda rata-rata $ 1, 800 sebulan, maka perniagaan anda tidak mencukupi keuntungan untuk anda untuk mendukung diri anda dari operasinya.

Kepentingan Margin Keuntungan

Margin keuntungan anda memberikan maklumat penting tentang daya maju jangka panjang syarikat anda. Sekiranya perniagaan anda baru sahaja bermula dan anda menjual produk bernilai $ 10, 000 dengan perbelanjaan operasi $ 5, 000, maka keuntungan $ 5, 000 anda mungkin tidak mencukupi untuk hidup, tetapi margin keuntungan 50 peratus anda akan menjadi baik untuk masa depan. Jika anda berjaya mengekalkan margin keuntungan yang sihat ini apabila syarikat anda mengembang dan perbelanjaan peribadi anda adalah $ 2, 500 sebulan, maka syarikat anda perlu mengambil $ 5, 000 dalam pendapatan untuk memenuhi perbelanjaan peribadi anda.