Hukuman untuk Melanggar Undang-undang Hak Cipta

Undang-undang hak cipta memberikan pencipta karya asal hak eksklusif untuk menerbitkan, memaparkan, melaksanakan, menyalin dan sebaliknya keuntungan dari kerja untuk jangka masa tertentu. Orang lain adalah terhad daripada menggunakan karya tanpa izin pemegang hak cipta kecuali dalam keadaan yang sangat terhad. Sekiranya anda melanggar hak pemegang hak cipta, anda mungkin didakwa atas pelanggaran hak cipta.

Asas Undang-Undang

Di Amerika Syarikat, penguatkuasaan hak cipta terletak di bawah bidang kuasa eksklusif mahkamah persekutuan. Hak cipta dalam karya asal timbul secara automatik di bawah undang-undang sebaik sahaja pencipta melakukan kerja ke format tetap. Walau bagaimanapun, pemegang hak cipta tidak boleh mendakwa pelanggaran hak cipta melainkan dia telah mendaftarkan hak ciptanya dengan Pejabat Hak Cipta AS. Pendaftaran membawa hak cipta di bawah bidang kuasa undang-undang Akta Hak Cipta AS, yang telah memberi hak kepada hak mahkamah negeri untuk mendengar kes pelanggaran hak cipta.

Kerosakan Berkanun

Salah satu hukuman utama untuk pelanggaran hak cipta adalah pemberian ganti rugi. Jika anda dituduh melanggar hak cipta pemegang hak cipta yang mendaftarkan hak ciptanya dalam tempoh tiga bulan selepas penerbitan, pemegang hak cipta boleh mendapatkan ganti rugi statutori.

Kerosakan berkanun membuang beban dari pemegang hak cipta untuk membuktikan bahawa pelanggaran yang didakwa menyebabkan kerosakan sebenar. Sebaliknya, Akta Hakcipta menetapkan jumlah kerosakan yang telah ditentukan dari $ 750 hingga $ 30, 000 untuk setiap kerja yang dilanggar. Juga di bawah kerosakan berkanun, seorang hakim boleh memberi ganti rugi tambahan sehingga $ 150, 000 untuk pelanggaran yang sengaja, atau mengurangkan ganti rugi kepada $ 200 untuk pelanggaran yang tidak diketahui.

Kerosakan sebenar

Sekiranya ganti rugi statutori tidak terpakai kepada kes pelanggaran, defendan boleh bertanggungjawab untuk ganti rugi sebenar dan apa-apa keuntungan yang dibuatnya daripada aktiviti yang melanggar hak. Dalam membuktikan keuntungan, pemegang hak cipta dikehendaki hanya untuk memberikan bukti keuntungan kasar pelanggar. Adalah tanggungjawab defendan untuk menunjukkan perbelanjaan yang boleh ditolak atau mana-mana faktor pengurangan lain yang mengurangkan keuntungan dari aktiviti yang melanggar.

Yuran dan Kos Peguam

Mahkamah juga boleh memerintahkan pelanggar untuk membayar kos mahkamah pemegang hak cipta dan yuran peguam. Pemegang hak cipta berhak mendapat bantuan ini hanya jika dia mendaftarkan hak cipta dalam tempoh tiga bulan selepas penerbitan.

Hukuman Jenayah

Pelanggaran hak cipta biasanya merupakan tindakan sivil. Walau bagaimanapun, kerajaan AS boleh mengejar penalti jenayah terhadap salah laku yang dikatakan berlaku jika pelanggaran tersebut kelihatan sengaja dan melibatkan keuntungan komersial.

Jika pelanggar membuat keuntungan runcit lebih daripada $ 2, 500 dengan menjual 10 salinan atau lebih dalam tempoh 180 hari, pelanggaran itu menjadi kejahatan dengan denda maksimum $ 250, 000 dan lima tahun penjara untuk kesalahan pertama, dan 10 tahun penjara satu kesalahan kedua. Tetapi secara realistik, garis panduan hukuman memerlukan keuntungan komersil dalam jutaan sebelum hukuman maksimum akan dikenakan.