Tujuan Perundangan Korporat

Undang-undang kecil syarikat menentukan banyak kaedah yang mempengaruhi operasi syarikat. Undang-undang perbadanan boleh mengandungi peruntukan yang berkaitan dengan cara ia menjalankan urusannya, tugas pengarahnya dan tanggungjawab pegawai dan pekerjanya. Undang-undang kecil korporat juga menetapkan bagaimana syarikat memanggil dan mengendalikan mesyuarat pemegang saham dan pengarah, bagaimana ia mengekalkan rekod korporat, bagaimana ia menguruskan penjualan dan pemindahan stok syarikat dan tingkah laku korporat biasa yang lain.

Kenyataan Tujuan

Undang-undang korporat harus merangkumi penyata tujuan syarikat. Penyataan tujuan bertulis membolehkan para pengurus, pegawai dan pengarah semasa dan masa depan untuk mengetahui sebab syarikat itu diasaskan, dan juga objektif mana-mana usaha masa depan. Kenyataan tujuan yang jelas juga membolehkan calon pelabur atau rakan kongsi untuk memahami matlamat korporat dan budaya korporatnya. Penyataan tujuan adalah penting untuk kumpulan bukan keuntungan, kerana ia menetapkan misi kumpulan.

Struktur Pengurusan

Undang-undang ini juga menubuhkan bagaimana pengurusan syarikat harus menjalankan urusan perniagaannya. Sebuah syarikat menggunakan undang-undangnya untuk menubuhkan "rantaian arahan" dan untuk menentukan bagaimana mereka yang lebih rendah pada jawapan rantai kepada pegawai atasan mereka. Undang-undang ini juga menggariskan proses bagaimana pegawai menurunkan dan proses yang digunakan syarikat untuk mengisi kekosongan tersebut. Butiran proses ini amat penting dalam mengekalkan kesinambungan dalam kepimpinan korporat.

Prosedur Mesyuarat

Syarikat juga mesti menetapkan peraturan untuk penjadualan dan prosedur mesyuarat pengurusan. Mesyuarat ini membenarkan pemimpin korporat untuk membangunkan inisiatif dasar, menangani isu-isu tertunggak dan menilai status peristiwa semasa. Undang-undang ini menetapkan jadual mesyuarat tetap, proses untuk memanggil mana-mana mesyuarat khas dan kaedah untuk memaklumkan kepada anggota mana-mana mesyuarat yang akan datang. Bahagian ini juga memperinci bagaimana mesyuarat diadakan dan protokol yang mesti dipatuhi ahli.

Pindaan

Sama seperti Perlembagaan Amerika Syarikat dan perlembagaan negara masing-masing mempunyai peruntukan untuk membuat pindaan, begitu pula undang-undang korporat. Walaupun peraturan perundangan bertindak sebagai garis panduan tentang bagaimana sebuah syarikat perlu menjalankan perniagaannya, peraturan tersebut mestilah cukup fleksibel untuk membolehkan syarikat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. Pindaan kepada undang-undang korporat biasanya memerlukan majoriti super (sama ada dua pertiga atau majoriti tiga perempat) ahli mengundi untuk meluluskan sebarang perubahan.

Perkara yang perlu dipertimbangkan

Penubuhan peraturan korporat berfungsi dengan pelbagai tujuan. Undang-undang ini bertindak sebagai satu set peraturan mengenai objektif korporat, struktur pengurusan dan proses dalamannya. Pelaksanaan operasi kod tertulis menghapuskan banyak ketidakcekapan yang mungkin timbul apabila individu atau kumpulan tidak bersetuju dengan cara untuk meneruskan perniagaan syarikat. Undang-undang ini membolehkan operasi yang lebih lancar dan tumpuan yang jelas terhadap tujuan syarikat.