Senarai Semak Audit QSR

Pentadbiran Makanan dan Dadah AS, sebahagian daripada Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia, telah mengemukakan peraturan sistem kualiti untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang direka untuk melindungi pengguna dan pesakit. Senarai semakan audit mewakili komponen utama yang membantu merancang dan melaksanakan keperluan QSR, dan boleh disesuaikan dengan skop syarikat-syarikat individu. Ia juga menyediakan jejak kertas yang boleh menjadi tidak ternilai dalam menentukan jurang dalam proses dan prosedur.

Audit Pematuhan

Senarai semak adalah prinsip utama audit yang berkesan, kerana ia menawarkan gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek yang perlu yang perlu ditangani. Senarai semak juga memastikan juruaudit mendapatkan dokumentasi yang tepat untuk memastikan pematuhan penuh. Tanpa jejak kertas firma, butiran yang ketara boleh menjadi keruh atau tidak dapat diverifikasi, yang merupakan hasil yang tidak dapat diterima apabila kehidupan dipertaruhkan. Kod yang berkaitan dengan QSR mengandungi terlalu banyak perkara kritikal untuk meninggalkan audit pada risiko tanpa senarai semak yang berkaitan.

Alat asas

Senarai semakan audit QSR pertama adalah penting untuk menyediakan asas untuk membuktikan bahawa peraturan sedang dipatuhi dengan berkesan. Ia juga menunjukkan kawasan-kawasan utama atau kecil di mana penambahbaikan mesti ditangani, menonjolkan pekerja yang mesti mengambil tindakan dan berfungsi sebagai titik rujukan untuk audit masa depan. Syarikat-syarikat yang masih dalam ketidakpatuhan dengan semua peraturan yang berkaitan menghadapi risiko yang besar terhadap model perniagaan mereka.

Reka bentuk, Dokumentasi dan Pembelian

Senarai semak audit QSR yang tipikal adalah tanggungjawab pengurusan yang agak komprehensif dan terperinci serta kawalan ketat pada reka bentuk produk, dokumentasi pengeluaran dan prosedur pembelian. Bidang ini termasuk pemeriksaan tetap, pengujian dan penerimaan semua proses pembuatan dan sistem yang jelas untuk menangani sebarang jurang yang timbul. Sebaik sahaja kedua-dua pihak pengurusan dan kakitangan telah disemai dengan semua keperluan yang diperlukan, mereka berada dalam kedudukan utama untuk melaksanakan penambahbaikan yang berterusan.

Pembungkusan, Pengendalian dan Pembahagian

Selepas peranti atau produk lain telah dihasilkan mengikut semua piawaian pengawalseliaan, syarikat mesti memastikan bahawa langkah seterusnya diperhatikan dengan dedikasi yang sama. Ini termasuk pelabelan, pembungkusan, penyimpanan dan pengedaran. Syarikat juga mesti menyimpan dokumentasi lengkap mengenai pemasangan, servis dan aduan yang diterima. Rekod sejarah tidak bertujuan untuk mengumpul habuk dalam kabinet pemfailan atau cakera keras, tetapi mesti digunakan secara aktif untuk menjamin ketepatan audit sistematik.