Isu Jaminan Kualiti mengenai Penilaian Dalaman

Penilaian dalaman adalah proses untuk menjamin pencapaian objektif syarikat anda berkaitan dengan laporan kewangan yang boleh dipercayai, keberkesanan dan kecekapan operasi, serta pematuhan terhadap undang-undang, peraturan dan dasar. Penilaian ini direka untuk memantau aset syarikat anda, mengesahkan kebolehpercayaan dan ketepatan data perakaunan, mencegah penipuan dan mempromosikan operasi yang cekap syarikat anda. Sistem jaminan mutu dalaman yang betul harus mengandungi satu set prosedur jaminan kualiti dalaman yang tertulis, komunikasi yang berkesan, persampelan, pentadbiran yang mantap dan penyimpanan rekod.

Kawalan Dalaman

Untuk tujuan jaminan kualiti, kawalan dalaman syarikat anda harus termasuk kewangan, pentadbiran, operasi dan kawalan kualiti. Kawalan kewangan atau perakaunan memastikan bahawa transaksi kewangan diberi kuasa dan dilaporkan dengan betul. Kawalan pentadbiran dan operasi menggalakkan kecekapan dalam operasi harian syarikat anda untuk memastikan objektif dan keputusan pengurusan diikuti. Mekanisme kawalan kualiti memastikan bahawa produk dan / atau perkhidmatan memenuhi atau melebihi keperluan dan jangkaan pelanggan. Kawalan kualiti bergantung pada kawalan pencegahan dan detektif untuk mengenal pasti dan menyimpan kesilapan atau penyelewengan dalam pemeriksaan dan memastikan tindakan pembetulan segera.

Had

Penilaian dalaman dijalankan untuk menyediakan pengurusan dengan munasabah - tidak mutlak - jaminan bahawa objektif syarikat akan dipenuhi. Walau bagaimanapun, mencapai matlamat operasi dan strategik biasanya bergantung kepada beberapa faktor lain di luar syarikat anda - sebagai contoh, kemajuan teknologi, inovasi dan persaingan. Sedangkan penilaian dalaman akan memberi maklum balas yang tepat pada masanya, ia tidak dapat menjamin pencapaian tujuan operasi dan strategik, yang selanjutnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar skopnya.

Penambahbaikan Proses

Jaminan kualiti memerlukan penambahbaikan proses melalui sistem kawalan dalaman, sama ada perusahaan anda adalah keprihatinan perkilangan atau perniagaan runcit. Sistem sedemikian perlu dinilai dengan kerap untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan secara sistematik. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana penetapan tanda aras dipenuhi - contohnya, sama ada spesifikasi dipatuhi, penipuan dicegah, dan undang-undang dan peraturan dipatuhi. Untuk memasukkan kemajuan teknologi dan analisis data untuk pemantauan kawalan yang berterusan, anda mungkin perlu mengautomasikan kawalan dalaman untuk meningkatkan pemprosesan transaksi, yang mungkin mendatangkan biaya tambahan.

Pencegahan Penipuan

Dalam suasana perniagaan, penilaian dalaman memainkan peranan penting dalam pencegahan dan pengesanan kegiatan penipuan. Penilaian risiko penipuan lazimnya melibatkan mengenal pasti senario yang berbeza yang boleh menyebabkan kecurian atau kerugian dan menentukan jika prosedur kawalan ditetapkan berkesan dalam menguruskan risiko ke tahap yang boleh diterima. Cabaran utama dengan penilaian dalaman berhubung penipuan mungkin datang dari pengurusan kanan, yang boleh memanipulasi pelaporan kewangan dengan mengatasi kawalan kewangan yang penting.