Kaedah Kuantitatif dalam Penilaian

Kaedah kuantitatif analisis data membolehkan anda menilai data perniagaan untuk mengesan trend dan menentukan betapa tepatnya data tersebut. Alat sedemikian sangat berharga untuk peramalan pemboleh ubah perniagaan seperti jumlah jualan, pendapatan atau permintaan. Jika anda menggunakan data dari sumber yang boleh dipercayai, anda boleh menggunakan kaedah kuantitatif untuk meramalkan secara tepat perilaku perniagaan dan pasaran masa depan dengan cara yang telus dan boleh diverifikasi.

Kekerapan

Menilai kekerapan sesuatu peristiwa atau pelbagai pemboleh ubah membolehkan anda menentukan kepentingan peristiwa atau kumpulan dalam populasi. Sebagai contoh, anda boleh mengklasifikasikan dan mengagihkan jenis kegagalan yang membawa kepada tuntutan waranti sepanjang tahun lalu. Apabila anda mengira jumlah setiap jenis yang berlaku, anda boleh mengenal pasti yang paling kerap dan yang mungkin anda fokuskan pada penetapan. Untuk pemboleh ubah kumpulan, anda boleh menilai berapa ramai orang dalam pasaran target anda jatuh dalam kelas rendah, sederhana dan berpendapatan tinggi. Anda boleh menyasarkan kelas dengan bilangan ahli yang terbesar.

Peratusan

Apabila anda mempunyai banyak pembolehubah yang berbeza, menggunakan peratusan dan bukannya frekuensi sering memberikan gambaran keseluruhan yang lebih jelas tentang data. Untuk mendapatkan peratusan, tambah nombor dari jadual kekerapan anda, bahagikan bilangan setiap peristiwa atau kumpulan dengan jumlah dan darab dengan 100. Menggunakan contoh dari bahagian sebelumnya, kaedah ini memberi anda peratusan kegagalan setiap jenis dan peratusan orang dalam setiap kelas pendapatan.

Kecenderungan

Anda boleh menggunakan purata untuk menilai kumpulan pembolehubah yang besar dan menetapkan kecenderungan keseluruhan. Sebagai contoh, anda boleh mengira purata jualan bulanan untuk setiap lima tahun yang lalu dan mendapat lima nombor yang memberitahu anda trend keseluruhan jualan. Untuk mengira min, tambah jualan bulanan untuk setiap tahun dan bahagikan dengan 12. Untuk mendapatkan median, aturkan angka jualan bulanan mengikut saiz dan kirakan nilai separuh antara nilai keenam dan ketujuh.

Maksudnya adalah lebih tepat sebagai nilai yang diperolehi daripada semua titik data, tetapi, jika terdapat ekstrem yang luar biasa, seperti jualan yang rendah disebabkan oleh mogok, median mengabaikannya dan menjadi representasi data yang lebih tepat.

Kebolehubahsuaian

Faktor utama untuk menilai data perniagaan adalah untuk menentukan berapa banyak variasi dari trend yang boleh anda harapkan. Penyelarasan standard mengukur perbezaan purata pembolehubah dari min. Untuk mengiranya, anda mengambil nilai dari pelbagai kumpulan data, seperti angka jualan bulanan, dan tolak min dari setiap daripadanya. Kira kuadrat setiap hasil dan tambahkannya. Sebarkan jumlahnya dengan jumlah nilai yang anda tambah. Ambil punca kuasa dua hasil untuk mendapatkan sisihan piawai.

Penyimpangan piawai memberitahu anda berapa angka jualan bulanan yang menyimpang daripada purata. Apabila menggunakan angka jualan ini untuk meramal trend, sisihan piawai membantu anda meramalkan berapa angka jualan bulanan mungkin menyimpang dari ramalan anda.