Soalan untuk Tanya di Penyiasatan Iklim Tempat Kerja

Penyiasatan iklim tempat kerja tidak hanya menentukan bagaimana pekerja anda selesa - ia membantu majikan mengukur kepuasan pekerja, keberkesanan kepimpinan dan keseronokan pekerjaan yang mereka lakukan. Kajian tinjauan pekerja, kaji selidik kepuasan pekerja dan tinjauan iklim tempat kerja semuanya memerlukan jenis majikan maklumat yang sama ingin mengetahui apabila mereka berusaha untuk mengetahui apa yang difikirkan oleh pekerja tentang syarikat.

Kepimpinan

Kemahiran komunikasi penyelia, kekerapan yang mana penyelia menyediakan pekerja dengan maklum balas yang membina dan kualiti hubungan penyelia-pekerja secara keseluruhan tidak selalu mudah dilihat. Tinjauan iklim di tempat kerja termasuk soalan tentang bagaimana pekerja berinteraksi dengan penyelia mereka.

Contohnya adalah: Adakah penyelia anda memberi anda alat, latihan dan bimbingan yang anda perlukan untuk melaksanakan tugas anda? Adakah penyelia anda mengekalkan dasar pintu terbuka syarikat dengan tersedia untuk membincangkan isu-isu berkaitan pekerjaan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan prestasi kerja atau keadaan kerja anda? Adakah anda percaya penyelia anda merawat semua pekerja di jabatan anda dengan tahap penghormatan yang sama?

Pengekalan

Mengekalkan pekerja bermakna lebih daripada membayar gaji yang berdaya saing dan memberikan manfaat yang kukuh. Perolehan dan pengekalan pekerja menjadi bermasalah apabila pekerja bosan dan berpuas hati. Mereka mungkin berpuas hati dengan upah mereka, tetapi mungkin tidak menerima cabaran yang mereka perlukan untuk tetap bermotivasi.

Contoh soalan yang dapat membantu meramalkan pengekalan pekerja melalui menilai motivasi pekerja adalah: Adakah anda merasakan kedudukan semasa anda menggunakan sepenuhnya kemahiran dan kelayakan anda? Semasa penilaian prestasi tahunan anda, adakah anda dan penyelia anda menubuhkan matlamat untuk tempoh penilaian seterusnya? Apakah tindak balas penyelia anda apabila anda bersedia bekerja pada projek atau tugasan yang anda rasa sesuai dengan tahap kemahiran atau kepakaran anda?

Komunikasi

Strategi komunikasi yang maju bermula dengan mesej yang dihantar dari kepimpinan organisasi mengenai falsafah dan visi syarikat. Pemimpin yang secara rutin termasuk pekerja dalam komunikasi mengenai asas organisasi umumnya dilihat sebagai mereka yang menghargai tenaga kerja melalui termasuk pekerja dalam setiap aspek perniagaan.

Contoh soalan tinjauan iklim tempat kerja yang menentukan jika anda mempunyai strategi komunikasi pekerja yang berkesan adalah: Berapa kerapkah penyelia atau pengurus jabatan anda berkongsi maklumat tentang syarikat dengan anda dan rakan sekerja anda? Adakah anda merasa bahawa kami memaklumkan anda tentang perubahan organisasi dan proses perniagaan?

Pampasan dan Manfaat

Soalan tentang pampasan dan manfaat boleh membantu anda menentukan sama ada struktur bayar anda menyumbang kepada perolehan dan sama ada anda memberi pampasan kepada pekerja secara kompetitif dan adil mengikut kemahiran dan kelayakan mereka.

Contoh soalan kaji selidik yang mengukur sama ada struktur pampasan anda selaras dengan keadaan pasaran buruh dan faedah yang sebenarnya dikehendaki oleh para pekerja termasuk: Adakah anda percaya tahap pampasan anda bersaing dengan perniagaan yang sama di kawasan itu dan adil, memandangkan kemahiran, kelayakan dan kepakaran anda ? Berapa harga yang berpatutan adalah insurans pelan kesihatan kumpulan syarikat, dan adakah ia dibandingkan dengan pelan insurans kesihatan lain yang telah anda alami pada masa lalu? Di manakah kedudukan pampasan dan faedah anda dari segi keinginan anda untuk tinggal bersama syarikat itu?