Sebab-sebab Kejayaan Usaha Kecil

Formula untuk kejayaan bagi setiap perniagaan kecil adalah berbeza, tetapi sebab-sebab kejayaan perniagaan kecil yang membentuk formula itu melintasi garisan industri. Apabila pemilik perniagaan kecil memahami mengapa syarikat berjaya, dia boleh memohon sebab-sebab tersebut kepada syarikat sendiri dan menjadikannya sebahagian daripada rancangan pengurusannya.

Rancangan perniagaan

Untuk berjaya, perniagaan kecil perlu mempunyai rancangan operasi. Pelan perniagaan bukan sahaja pelan induk bagi kejayaan syarikat; ia juga merupakan ringkasan perniagaan untuk pelabur dan rakan kongsi perniagaan yang berpotensi. Seorang pemilik perniagaan kecil harus membuat rancangan perniagaan yang kuat yang termasuk penerangan tentang bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan, rencana penjualan dan pemasaran, kebutuhan personel, biaya produksi dan proyeksi pendapatan. Perniagaan kecil dengan pelan perniagaan yang kukuh mempunyai peluang yang lebih baik dalam kejayaan daripada sebuah syarikat tanpa rancangan.

Khidmat Pelanggan

Ia sama seperti sukar untuk mengekalkan pelanggan kerana memenangi mereka di tempat pertama. Untuk mewujudkan aliran pendapatan yang kukuh, perniagaan kecil perlu memberi tumpuan kepada kemahiran perkhidmatan pelanggan untuk mengekalkan perniagaan berulang. Setiap orang dalam syarikat dari pemilik di bawah perlu dilatih dalam kemahiran perkhidmatan pelanggan yang baik secara tetap. Melakukan di atas dan di luar jangkaan pelanggan adalah bahagian kritikal kejayaan perniagaan kecil.

Pemasaran

Perniagaan kecil yang berjaya terus mencari cara baru untuk memasarkan syarikat, atau produk syarikat, kepada khalayak baru dan khalayak sasaran yang sedia ada. Kemunculan Internet telah menawarkan pelbagai saluran pemasaran murah atau bebas yang harus dimanfaatkan oleh usaha kecil sebanyak mungkin. Pemasaran mengekalkan nama syarikat di hadapan pelanggan berpotensi, dan ini menyumbang kepada kejayaan syarikat.

Pekerja yang berpuas hati

Dalam perniagaan kecil, sumbangan setiap pekerja adalah penting untuk kejayaan syarikat. Apabila seorang pemilik perniagaan kecil pergi keluar dari jalan untuk mewujudkan suasana yang produktif untuk para pekerjanya, hasilnya biasanya pekerja yang mengusahakan usaha untuk membantu perusahaan berkembang. Perniagaan kecil dengan pekerja yang berpuas hati dan perolehan yang rendah mempunyai peluang yang lebih baik untuk berjaya daripada yang lain.