Langkah-langkah untuk Penyesuaian Lejar Am

Pemilik perniagaan biasanya menggunakan lejar am untuk merekod dan mengekalkan urus niaga kewangan mereka. Pengetua umum memberikan pemilik perniagaan dengan satu lokasi untuk mengkaji semula maklumat kewangan dan mengukur prestasi syarikat mereka. Perdamaian adalah fungsi perakaunan biasa. Pemilik perniagaan mendamaikan maklumat kewangan mereka untuk menemui sebarang kesilapan atau ketidakseimbangan kewangan. Penyelarasan lejar am juga membolehkan pemilik perniagaan mengkaji semula keseluruhan maklumat kewangan syarikat mereka untuk memastikan ia mewakili gambaran sebenar kesihatan kewangan syarikat.

Rekonsiliasi Akaun

Penyelarasan lejar umum biasanya bermula dengan akaun kewangan individu. Kebanyakan syarikat menggunakan akaun kewangan untuk merekodkan transaksi kewangan tertentu. Aset, liabiliti, pendapatan ekuiti pemilik dan perbelanjaan adalah jenis akaun kewangan yang paling biasa dalam buku besar. Daripada menangani keseluruhan buku besar pada satu masa, pemilik perniagaan sering mendamaikan akaun individu terlebih dahulu. Akaun kira-kira kira-kira, seperti aset dan liabiliti, adalah akaun pendamaian am lejar utama.

Imbangan duga

Imbangan percubaan adalah alat perakaunan penting untuk mengkaji maklumat lejar umum. Pemilik perniagaan boleh menjalankan kunci kira-kira percubaan, yang membentangkan maklumat kewangan dalam format senarai mengikut nombor akaun, nama akaun dan baki. Maklumat ini memberikan ringkasan ringkas mengenai lejar am syarikat. Pemilik boleh menyemak baki percubaan dan mencari apa-apa kelalaian dalam baki akaun. Apa-apa isu yang memerlukan pembetulan harus diperhatikan untuk rujukan mudah.

Penyertaan Jurnal

Penyertaan jurnal adalah alat pemilik alat perakaunan yang digunakan untuk membetulkan maklumat lejar umum. Pemilik perniagaan biasanya menyediakan entri jurnal sebaik sahaja kajian baki percubaan selesai. Pemilik perniagaan akan membuat entri jurnal untuk membetulkan baki akaun atau menyesuaikan transaksi kewangan untuk mewakili maklumat kewangan dengan tepat. Syarikat juga boleh menggunakan catatan jurnal sebagai sebahagian daripada proses perdamaian mereka yang rapat. Kebanyakan syarikat mendamaikan lejar besar mereka sebelum menutup maklumat kewangan mereka pada akhir tempoh perakaunan.

Baki Percubaan Disesuaikan

Pemilik perniagaan harus menjalankan baki percubaan yang diselaraskan setelah semua entri jurnal dari proses pendamaian umum dimasukkan. Ini memastikan semua maklumat betul dalam buku besar syarikat. Apa-apa perubahan dalam maklumat boleh dibuat menggunakan entri jurnal sebelum menjalankan penyata kewangan.

Penyata kewangan

Kenyataan kewangan biasanya mewakili keluaran akhir proses perakaunan syarikat. Pemilik perniagaan membuat penyata kewangan apabila menyiapkan kajian baki percubaan yang diselaraskan. Penyata kewangan adalah dokumen rasmi pemilik perniagaan yang akan digunakan untuk mengukur prestasi syarikat mereka. Bank, peminjam dan pelabur juga boleh menggunakan penyata kewangan untuk memastikan syarikat itu mengekalkan rekod perakaunan dan lejarnya dengan betul.