Ringkasan Laporan Kewangan

Kenyataan dan laporan kewangan digunakan untuk menceritakan kisah kuantitatif. Nombor tidak berbohong dan boleh menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi, jadi laporan kewangan banyak digunakan sebagai alat untuk menguruskan prestasi dalam dunia perniagaan. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat juga memerlukan syarikat yang didagangkan secara terbuka untuk menerbitkan laporan kewangan tertentu. Penyata pendapatan dan kunci kira-kira adalah dua penyata kewangan yang paling penting, tetapi penyata aliran tunai memberikan maklumat dari kedua-dua.

Penyata Aliran Tunai

Penyata aliran tunai - juga dirujuk sebagai penyata aliran tunai - adalah laporan kewangan kegemaran untuk pemberi pinjaman dan pelabur berpotensi. Ia memberikan gambaran keseluruhan aliran tunai di seluruh organisasi. Terdapat tiga bahagian penyata aliran tunai: operasi, pelaburan dan kewangan. Oleh kerana konvensyen perakaunan, adalah mungkin bagi sebuah syarikat untuk mempunyai pendapatan bersih positif dan aliran tunai negatif daripada operasi, jadi penting untuk memahami di mana wang itu datang dan pergi.

Aliran Tunai Dari Operasi

Aliran tunai daripada operasi bermula dengan pendapatan bersih dari penyata pendapatan. Bagaimanapun, seperti banyak laporan kewangan, piawaian perakaunan cenderung memanipulasi pendapatan supaya pendapatan dan perbelanjaan dicatat pada tempoh yang ditanggungnya. Aliran tunai dari operasi menambah semua perbelanjaan bukan tunai, seperti susutnilai dan pelunasan, dan kemudian menolak semua perbelanjaan yang dibuat secara tunai tetapi belum ditangkap pada penyata pendapatan. Kesan bersih adalah aliran tunai tulen daripada operasi.

Aliran Tunai Dari Pelaburan dan Pembiayaan

Aliran tunai dari operasi memberikan gambaran keseluruhan tunai yang dijana daripada aktiviti perniagaan teras. Aliran tunai dari pelaburan memberi gambaran keseluruhan tunai yang digunakan untuk membeli sekuriti, hartanah atau peralatan, dan aliran tunai dari pembiayaan memberikan gambaran keseluruhan tunai yang digunakan untuk menaikkan modal. Sebuah syarikat dengan aliran tunai positif dapat memperolehnya dari penjualan hartanah atau dari pinjaman bank dan bukannya kegiatan bisnis utama. Inilah yang menjadikan penyataan aliran tunai sangat penting.

Nota kaki, Andaian, dan Penjelasan

Satu perkara yang sering diabaikan dan yang paling berharga daripada sebarang laporan kewangan adalah ringkasan nota dan andaian dalam laporan tersebut. Nota-nota dalam penyata aliran tunai memberikan mata bercakap dalam rangka kerja dan secara amnya ditandakan dengan sistem penomoran yang membantu pembaca memahami lebih lanjut mengenai item baris tertentu. Contohnya, jika penyata aliran tunai adalah berdasarkan tahun 53-minggu dan bukannya tahun 52-minggu, nota akan mengatakan demikian.