Tiga Perkara Meningkatkan Gaya Kepimpinan Saya Demokratik

Pengurus yang menggunakan gaya kepimpinan demokratik bergantung kepada input dari pekerja untuk membuat keputusan syarikat. Kerana pekerja adalah peserta aktif dalam proses membuat keputusan seorang pemimpin demokratik, kadang-kadang disebut sebagai kepemimpinan partisipatif. Kumpulan yang lebih besar boleh memberikan cabaran kepada pemimpin demokratik, kerana kesepakatan bangunan boleh menjadi sukar. Tetapi ada cara yang pengurus dapat memperbaiki gaya kepimpinan demokratiknya.

Komunikasi

Komunikasi yang tepat dan tepat pada masanya adalah dua aspek penting dalam gaya kepimpinan demokratik. Pengurus perlu mendapatkan maklumat penting kepada semua pekerja tepat pada masanya dan kemudian dapat mengumpulkan pendapat pekerja untuk membuat keputusan. Dengan meningkatkan rangkaian komunikasi dalam struktur kepimpinan demokratik, pengurus boleh membenarkan pertukaran maklumat yang cekap yang akan meningkatkan hubungan pengurus-pengurus.

Struktur yang dianjurkan

Pemimpin demokratik mesti dianjurkan untuk membantu melaksanakan tanggungjawabnya dan tanggungjawab pasukan. Pemimpin perlu mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang hierarki kumpulannya dan kekuatan dan kelemahannya. Dia perlu mempunyai subkumpulan yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugas penting. Pemimpin demokratik meningkatkan produktiviti dengan cekap menggunakan sumber kumpulan. Struktur pentadbiran yang baik adalah berkesan dalam bekerja di bawah gaya kepimpinan demokratik.

Tarikh akhir

Ahli kakitangan mendapat keyakinan dalam gaya pengurusan demokratik apabila pengurus menunjukkan kecekapan dalam memproses input pekerja. Untuk meningkatkan kecekapan maklumat mengumpul dan memproses, pengurus demokratik perlu menggunakan tarikh akhir. Apabila idea diberikan kepada pekerja untuk undi, perlu ada tarikh akhir yang ketat untuk mengemukakan undi dan kemudian tarikh akhir pengurus untuk memproses maklumat tersebut.

Cadangan

Pastikan terdapat garis panduan konkrit untuk proses membuat keputusan dalam gaya kepimpinan demokratik anda. Buat buku panduan untuk pekerja yang akan memberitahu mereka apa jenis keputusan yang akan anda buat tanpa input dari kakitangan dan situasi apa yang akan memerlukan pendapat semua orang.