Apakah Objektif Sistem Perakaunan?

Sama ada sistem perakaunan anda adalah mudah atau rumit, ia mesti memenuhi objektif tertentu untuk memastikan perniagaan anda berjalan dengan lancar. Sukar untuk membuat keputusan perniagaan yang bijak tanpa data kewangan yang tepat yang membantu anda melihat di mana anda berada, di mana anda berada dan trend yang mungkin menentukan di mana anda menuju. Objektif sistem maklumat perakaunan adalah untuk menyediakan maklumat kepada pembuat keputusan dalam format yang mudah difahami.

Perbelanjaan Mengurus dan Pendapatan

Salah satu objektif utama sistem perakaunan adalah untuk membantu anda mengesan pendapatan dan perbelanjaan syarikat anda. Membandingkan kedua memberikan anda gambaran keuntungan atau kerugian syarikat, walaupun terdapat faktor-faktor lain yang menentukan sama ada syarikat anda berjaya. Sebulan yang menunjukkan kerugian dapat difahami jika anda membeli peralatan besar bulan itu, sebagai contoh. Penjejakan di mana wang itu datang dan di mana ia akan menjadi penting untuk mewujudkan penyata kewangan. Maklumat yang disatukan ini kemudiannya dapat dinilai dan digunakan untuk membuat keputusan selanjutnya seperti pembelian, pengiklanan atau keperluan untuk skala kembali di kawasan tertentu.

Memberi Pelaporan yang Tepat

Laporan yang tepat adalah penting untuk keupayaan anda membuat keputusan perniagaan. Salah satu sifat utama maklumat perakaunan adalah prinsip representasi yang setia, yang bermaksud bahawa maklumat yang dibentangkan dalam penyata kewangan adalah benar dan bebas daripada kesilapan. Maklumat yang tepat akan membolehkan anda untuk memeriksa setiap aspek pendapatan dan perbelanjaan anda sekilas dan mengetahui bahawa data anda mencerminkan gambaran sebenar situasi kewangan semasa anda. Jika penyata keuntungan dan kerugian keseluruhan anda menunjukkan keuntungan, tetapi satu jabatan secara konsisten berjalan pada kerugian, syarikat anda tidak melaksanakan pada kecekapan puncak. Kos barangan anda yang dijual mestilah nombor yang agak konsisten. Apabila ia mula meningkat, anda perlu mengetahui dengan segera supaya anda dapat mengubah tabiat pembelian anda. Laporan juga penting apabila anda cuba mendapatkan pinjaman baru atau ingin mengembangkan perkongsian perniagaan dengan syarikat lain. Kenyataan kewangan yang telah dihasilkan oleh amalan perakaunan yang baik akan membolehkan entiti luar untuk menilai kesihatan kewangan syarikat anda dengan yakin.

Menguruskan Aliran Kerja Pejabat

Sistem perakaunan anda akan membantu anda meningkatkan aliran kerja di pejabat anda dengan mewujudkan lokasi pusat untuk maklumat dan bentuk kewangan. Dengan semua kakitangan menggunakan sistem yang sama, anda mempunyai akses serta-merta ke pesanan pembelian, invois, laporan perbelanjaan dan helaian masa lampau. Ini membantu anda melihat tidak hanya status semasa kewangan anda tetapi apa yang diharapkan dalam masa terdekat. Ia memberi anda gambaran wang yang dijangka akan datang, apabila ia dijangka dan wang yang mungkin akan keluar dalam jangka masa yang sama. Ia memusatkan fungsi perakaunan anda supaya semua urus niaga disimpan dalam sistem yang sama, yang membolehkan aliran kerja yang lebih cekap di seluruh pejabat anda. Pekerja anda tidak perlu mengesan versi laporan perbelanjaan yang terkini; ia sentiasa tersedia melalui sistem, contohnya.

Mengekalkan Rekod Cukai

Satu lagi tujuan sistem maklumat perakaunan adalah keperluan untuk mengekalkan rekod perniagaan syarikat secara teratur dan tetap untuk tujuan cukai. Anda mesti menjejaki kewajipan cukai syarikat anda serta apa yang telah anda bayar ke program persekutuan pekerja anda, seperti Keselamatan Sosial, untuk melaporkan maklumat yang tepat mengenai borang W-2. Menyimpan semua maklumat kewangan anda di satu tempat memudahkan proses cukai dengan membenarkan anda membuat laporan yang anda perlukan apabila permintaan diberikan kepada akauntan anda. Ini termasuk maklumat W-2, maklumat jualan dan pendapatan serta perbelanjaan berkaitan perniagaan dan susut nilai ke atas aset anda. Sesetengah sistem perakaunan membolehkan anda mengimbas dalam resit untuk melampirkan laporan perbelanjaan atau pembelian untuk kemudahan jika diaudit, tetapi semua sistem sepatutnya dapat menjejaki maklumat yang sepatutnya diperlukan untuk memfailkan cukai anda.