Apakah Prosedur yang Dihadapi Apabila Memulakan Perniagaan Baru?

Mendapatkan bon boleh meningkatkan keupayaan perniagaan anda kerana ia memberikan jaminan kewangan bahawa perkhidmatan anda akan diselesaikan setiap kontrak. Ia bukan insurans, jadi ia tidak akan melindungi ganti rugi, tetapi ia memberi jaminan bahawa kerja itu akan dilakukan untuk spesifikasi kontrak.

Jenis Bon

Apabila memperoleh bon, anda perlu menentukan jenis terbaik untuk perniagaan anda. Bon lesen mungkin diperlukan oleh negara anda. Sebagai contoh, di Texas, lesen dan permit bon diperlukan untuk banyak jenis perniagaan, termasuk kewangan, hartanah dan pembinaan. Anda boleh melawat Jabatan Insurans Texas untuk mendapatkan maklumat lanjut. Bon prestasi memastikan anda melakukan kerja dengan memuaskan. Bon bida memberi jaminan bahawa anda akan melakukan kerja jika anda memenangi bida itu. Bon indemniti menjamin bahawa anda akan membayar ganti rugi jika anda gagal melakukan dan bon pembayaran memberikan janji untuk membayar semua subkontraktor yang diperlukan untuk melakukan kerja tersebut.

Syarikat Penyelidikan Bon

Minta rujukan mengenai syarikat-syarikat bon kualiti. Sahkan bahawa syarikat itu berada di senarai syarikat penjamin yang diluluskan Jabatan Perbendaharaan AS.

Bandingkan Kadar Dan Perkhidmatan

Kadar biasanya dijalankan sebagai peratusan permintaan bon. Contohnya syarikat boleh mengenakan 3 peratus daripada jumlah bon tersebut. Juga bertanya tentang berapa cepat syarikat bertindak balas apabila fail dihantar.

Hantar Permohonan Bon

Syarikat bon akan membekalkan anda dengan permohonan. Lengkapkan permohonan itu dan berikan maklumat tambahan yang diperlukan. Bayar bayaran premium tahunan. Setelah kontrak ditandatangani dan bayaran dibuat, perniagaan anda terikat.