Apakah Kos Permulaan Perniagaan Baru?

Mewujudkan perniagaan baru menimbulkan cabaran bahkan kepada usahawan yang paling berpengalaman. Mengira kos yang terlibat adalah sukar dan selalunya latihan dalam usaha untuk menentukan faktor ekonomi yang tidak boleh dijangka tepat. Bahawa dikatakan, dengan perancangan yang sepatutnya, kebanyakan ketidakpastian dapat dikurangkan dan anggaran yang dapat dipercaya dapat diwujudkan untuk disampaikan kepada pembiaya dan pegawai pinjaman.

Perbelanjaan overhead

Perbelanjaan overhead termasuk dua jenis kos tersendiri yang menyebabkan kos melakukan perniagaan tetapi tidak boleh dibilkan kepada pelanggan secara langsung. Perbelanjaan tetap termasuk kos bulanan berulang, seperti sewa, utiliti, telefon dan perkhidmatan Internet. Sebaliknya, perbelanjaan berubah mewakili cabaran yang lebih besar dalam belanjawan kerana ini turun naik secara mingguan dan bulanan. Perbelanjaan seperti penghantaran dan pos, bayaran komisen dan inventori dianggap perbelanjaan overhead yang berubah-ubah. Apabila mengira perbelanjaan atas untuk permulaan operasi, ingatlah untuk menjelaskan perbelanjaan yang dijangka sekurang-kurangnya enam bulan.

Undang-undang Dan yuran perakaunan

Usahawan yang memulakan perniagaan baru di atas kasut akan sering tidak mengendahkan kepentingan bayaran perundangan dan perakaunan, tetapi memasukkan kos-kos ini ke dalam pengiraan permulaan akan meningkatkan peluang untuk kejayaan jangka panjang. Mahal pada permulaan, satu pasukan undang-undang dan perakaunan yang baik membolehkan seorang usahawan menumpukan pada tugas-tugas menjalankan operasi sehari-hari berbanding dengan menumpukan pada tugas-tugas, yang biasanya keluar dari kepakaran kebanyakan pemilik perniagaan kecil. Di samping itu, para profesional ini dikehendaki untuk mengikuti peraturan yang sentiasa berubah dan sering boleh mencadangkan aktiviti penjimatan kos yang lebih daripada membayar perkhidmatan yang mereka berikan.

Pemasaran

Tidak peduli seberapa besar produk atau perkhidmatan, tanpa kempen dan strategi pemasaran yang berkesan, pelanggan tidak akan datang mengetuk pintu. Pengiklanan hanya membentuk satu bahagian kecil dari belanjawan pemasaran. Belanja lain termasuk penciptaan logo dan yuran tanda niaga, hadiah promosi, reka bentuk web dan penyelenggaraan, pembangunan brosur dan kos percetakan. Salah satu faktor yang paling penting untuk diingat apabila mencipta kempen pemasaran yang berkesan ialah matlamat strategik keseluruhan yang perlu dicapai. Untuk pelancaran produk baru, mewujudkan pengiktirafan jenama menyediakan keperluan paling segera untuk kejayaan sedangkan syarikat perkhidmatan baru mungkin memerlukan bahagian pasaran. Kedua-dua matlamat adalah sama penting dan memberi makan satu sama lain tetapi memerlukan pendekatan yang berbeza untuk berjaya.

Perbelanjaan Penggajian

Kebanyakan pemilik perniagaan baru lupa untuk memasukkan perbelanjaan untuk gaji mereka sendiri dan liabiliti gaji yang bersamaan dengan gaji tersebut. Cukai pendapatan di peringkat negeri dan persekutuan mesti ditahan dan dikira. Di samping itu, usahawan mesti memasukkan pengangguran, keselamatan sosial dan manfaat insurans kesihatan yang disediakan. Perbelanjaan ini mesti diberikan kepada agensi masing-masing secara mingguan atau bulanan bergantung kepada keperluan agensi kerajaan.