Apakah Status Pembahagian Bererti?

Status korporat boleh merujuk kepada kedudukannya di negeri tempat ia diperbadankan atau pengelasan cukai yang dipilih dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri. Umumnya, negara secara luas mengkategorikan perniagaan yang diperbadankan di bawah undang-undang mereka sebagai aktif atau tidak aktif. IRS juga memaparkan status korporat seperti syarikat C atau syarikat S untuk tujuan cukai.

Berdiri Negeri

Undang-undang negara menghendaki agar syarikat-syarikat menyelesaikan petikan yang dijadualkan untuk mengekalkan status aktif secara sah. Sebagai contoh, pada amnya, sebuah syarikat mesti memfailkan laporan tahunan dengan keadaan penubuhannya. Sebuah syarikat boleh diklasifikasikan semula kepada status tidak aktif jika ia tidak mematuhi undang-undang pemfailan negara. Status tidak aktif juga boleh menyebabkan jika sebuah syarikat melengkapkan perubahan yang ketara, seperti menukar namanya atau bergabung dengan perniagaan lain.

Status Cukai

Korporat secara automatik mempunyai status C dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri apabila ia diwujudkan, tidak kira keadaan pemerbadanan. Pemegang saham korporat boleh memilih status S dengan memfailkan borang 2553 dengan IRS dan memenuhi keperluan IRS yang lain. Status S membolehkan keuntungan korporat dituntut sekali pada pemulangan cukai peribadi pemegang saham, yang mengelakkan cukai berganda cukai peribadi dan korporat atas keuntungan. Negeri-negeri individu boleh atau tidak mengiktiraf status S Corp untuk tujuan cukai negeri.