Apakah Analisis SWOT dalam Matlamat Strategik?

Analisis SWOT adalah alat analisa asas yang boleh membantu anda dalam fasa penemuan dan penilaian perancangan strategik. Secara khusus, analisis SWOT membantu anda untuk mengenal pasti dan melayakkan matlamat strategik dengan membuat panggilan pertimbangan mengenai di mana syarikat kini berada dalam keadaan dalaman, berkaitan dengan pembangunannya dan, secara luaran, berkaitan dengan pasaran dan persaingannya. Oleh kerana analisis SWOT bergantung kepada penghakiman, input dari pelbagai sumber dan jabatan adalah perlu untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan menyeluruh.

Kekuatan

Dalam analisis SWOT untuk matlamat strategik, "kekuatan" sesebuah syarikat dianggap pertama. "Kekuatan" termasuk perkara-perkara yang syarikat itu lebih baik daripada persaingannya; "Kekuatan" adalah juga yang membuat syarikat menonjol dan menjadi asas untuk persaingannya. Sebagai contoh, syarikat anda mungkin mempunyai lokasi yang sangat utama atau sangat berkesan dalam memproses penyesuaian produk. Walau apa pun kekuatan syarikat anda, kekuatan ini harus menjadi asas kepada setiap arah strategik yang diperlukan oleh syarikat.

Kelemahan

Dalam analisis SWOT untuk matlamat strategik, anda perlu mengenal pasti kelemahan syarikat anda bersama-sama dengan kekuatannya. "Kelemahan, " dalam SWOT, merujuk kepada bidang-bidang di mana syarikat dapat memperbaiki yang akan terus mencapai tujuan strategiknya. Contohnya, kelemahan mungkin kurang kepakaran dalam pasaran yang semakin berkembang yang menghalang keberkesanan syarikat dalam mengejar lokasi demografi atau geografi yang baru. Begitu juga, sebuah syarikat dapat kekurangan pengetahuan teknologi, yang menghalangnya daripada menjadi biaya yang efektif dan efisien dalam komunikasinya.

Peluang

Seterusnya, peluang dikenalpasti dan dianggap relatif terhadap kelebihan dan kelemahan syarikat. Peluang mungkin berada di dalam syarikat, seperti mengubah struktur pengeluaran menjadi lebih cekap, atau luaran, seperti mengenal pasti trend pertumbuhan serantau. Peluang dikenal pasti melalui melihat kelemahan syarikat, perkembangan pasaran atau inovasi teknologi. Mereka membentuk asas matlamat strategik syarikat di mana peluang dapat diterima sebagai matlamat.

Ancaman

Terakhir, analisis SWOT melihat "ancaman" atau kemungkinan isu yang dihadapi syarikat. Contoh-contoh ancaman termasuk penyatuan persaingan, kenaikan harga gas, mengubah trend pengguna dan ketepuan produk. Ancaman juga boleh datang dari perubahan undang-undang, undang-undang cukai atau keperluan pelesenan. Mengenal pasti ancaman dapat membantu syarikat mempersiapkan dan merancang isu-isu yang mungkin timbul yang boleh melemparkan matlamat strategiknya.