Dasar-dasar yang Boleh Memberdayakan Pekerja Dari Pandangan Strategik

Peranan utama untuk setiap majikan adalah untuk memotivasi setiap pekerja untuk meningkatkan produktiviti dan menyelaraskan matlamat pekerja dengan matlamat strategik perniagaan. Terdapat banyak cara untuk syarikat mencapai ini, dan mereka tidak semua melibatkan ganjaran kewangan. Dasar-dasar syarikat yang dibangunkan di sekitar persekitaran kerja, struktur pengurusan dan penilaian prestasi boleh memberi impak besar kepada semangat kakitangan dan, akhirnya, dasar syarikat.

Komunikasi Arah Strategik

Salah satu cara yang paling penting untuk perniagaan untuk memperkasa pekerjanya adalah dengan menyampaikan matlamat dan strategi perniagaan. Setelah dianggap hanya berdasarkan keperluan yang perlu diketahui, majikan sekarang mendapati bahawa melibatkan semua pekerja dalam arah perniagaan membolehkan mereka mempertimbangkan bagaimana mereka boleh membantu menyumbang kepada matlamat tersebut. Ia juga meningkatkan interaksi dan hubungan antara pengurusan dan kakitangan. Ini amat kritikal dalam perniagaan kecil, di mana prestasi setiap pekerja mempunyai impak yang tinggi terhadap kejayaan atau kegagalan perniagaan.

Persekitaran kerja

Persekitaran fizikal yang dihadapi oleh pekerja di tempat kerja setiap hari boleh memberi kesan yang ketara terhadap bagaimana pekerjaan mereka dan bagaimana produktif mereka. Meningkatkan persekitaran kerja boleh termasuk menyediakan barangan rekreasi seperti peti sejuk atau air sejuk. Ia juga boleh semudah membantu pekerja melakukan pekerjaan mereka dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, lebih banyak pencetak, komputer yang berkualiti dan peralatan yang canggih dapat menjadikan pekerjaan pekerja lebih menyeronokkan dan mempunyai kesan positif segera terhadap produktiviti. Meminta pekerja apa keperluan dan keinginan mereka dapat memberikan wawasan kepada majikan apa yang penting kepada kakitangannya.

Penilaian Prestasi dan Imbasan Berasaskan Matlamat

Pekerja berasa terlibat dalam pekerjaan mereka apabila mereka tahu apa yang diharapkan daripada mereka dan tahu bahawa mereka memenuhi jangkaan tersebut. Penilaian prestasi yang kerap mengingatkan pekerja tentang jangkaan mereka dan menilai kemajuan mereka terhadap keunggulan mereka. Mengagumkan prestasi melalui perkongsian keuntungan atau skim gaji berubah lain memastikan bahawa pekerja bermotivasi untuk memenuhi matlamat tersebut. Untuk menjadi berkesan, ini mesti dilakukan untuk memastikan matlamat pekerja menyumbang kepada matlamat global syarikat.

Struktur Pengurusan

Struktur pelaporan dan komunikasi dalam perniagaan boleh memperkasakan atau merendahkan pekerja. Seorang kakitangan yang merasakan bahawa ia boleh membincangkan isu-isu kerja dan interpersonal secara bebas lebih berjaya daripada yang tidak digalakkan oleh syarikat untuk memberi maklum balas. Oleh kerana pengurus dan pemilik perniagaan tidak boleh berada di semua tempat pada setiap masa, talian komunikasi terbuka membolehkan pekerja untuk mengenal pasti masalah dengan cepat dan membantu menyelesaikan penyelesaian. Mengenal pasti masalah awal dapat menyelamatkan wang syarikat serta meningkatkan moral pekerja.