Apakah Langkah-langkah Yang Boleh Diketahui oleh Syarikat untuk Memastikan Bahawa Ia Mematuhi GAAP?

Prinsip perakaunan yang diterima umum, yang disebut sebagai GAAP, mewakili satu set standard dan garis panduan untuk perakaunan dan pelaporan kewangan untuk perniagaan dan organisasi lain. GAAP menyediakan cara yang seragam untuk menghampiri perakaunan kewangan supaya organisasi melepaskan laporan kewangan yang dikumpulkan secara konsisten. Syarikat awam yang didagangkan mesti mematuhi GAAP, dan banyak perniagaan swasta dan organisasi lain memilih untuk menggunakan GAAP kerana pelabur, peminjam dan pembeli berpotensi cenderung memilih pematuhan GAAP.

Kakitangan perakaunan yang terlatih

Langkah pertama untuk pematuhan GAAP melibatkan mengambil akauntan yang terlatih dalam kaedah dan amalan yang ditetapkan oleh GAAP dan menyediakannya dengan syarat yang sesuai untuk kejayaan mereka. Salah satu cara untuk melaksanakan tugas ini adalah untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa audit yang menyelia jabatan perakaunan organisasi, memastikan terdapat kakitangan dan sumber yang mencukupi untuk menangani tuntutan kerja. Contoh sumber yang berguna termasuk projek Kod Pengodelan Piawaian Perakaunan Kewangan, yang merupakan pangkalan data banyak prinsip perakaunan GAAP yang diintegrasikan ke dalam satu sumber tunggal.

Juruaudit Dalaman

Menubuhkan dan mentadbir kawalan dalaman yang sesuai memainkan peranan penting dalam mengekalkan pematuhan GAAP. Sebahagian daripada pengawasan dalaman adalah bahawa syarikat-syarikat menggunakan proses audit dalaman untuk menyimpan tab pelaporan kewangan dalam syarikat. Juruaudit dalaman mengkaji pelbagai proses di syarikat di luar isu GAAP, seperti produktiviti, kualiti, kepuasan pelanggan dan bahagian pasaran. Mengenai GAAP, juruaudit dalaman menyumbang kepada jaminan bahawa kawalan pematuhan telah disediakan supaya semua kakitangan yang bekerja pada transaksi dan laporan kewangan mengikut piawaian yang sepatutnya.

Juruaudit Luar

Satu langkah kritikal untuk memastikan pematuhan GAAP sedang menjalani proses audit luaran. Langkah ini melibatkan firma luar yang memeriksa dan menilai penyata kewangan perniagaan, menyemak buku untuk mengesahkan bahawa semua pengukuran dan pembentangan dibuat mengikut prosedur dan garis panduan GAAP. Firma yang mengendalikan audit lazimnya pakar dalam bidang ini supaya mereka bijak dan tajam mengenai momen-momen ketidakpatuhan. Ia berfungsi sebagai fungsi untuk mengesahkan perakaunan syarikat untuk dirinya sendiri dan untuk orang ramai. Syarikat yang didagangkan secara awam mesti menggunakan juruaudit luar, sementara perniagaan swasta boleh memilih untuk menggunakan salah satu kakitangan.

Latihan dan Pendidikan Berterusan

Pendidikan berterusan dan latihan untuk semua kakitangan yang bekerja pada projek berkaitan GAAP adalah perlu untuk mengekalkan pematuhan GAAP. Piawaian dan garis panduan perakaunan secara rutin berubah, dan prosedur perlu disediakan untuk akauntan dan orang lain untuk dikemas kini pada perkembangan terbaru. Di samping itu, organisasi perlu memastikan bahawa mengintegrasikan perubahan terkini dalam GAAP adalah sebahagian daripada amalan tetap mereka supaya organisasi tidak tertinggal dan risiko ketidakpatuhan dengan memulakan amalan baru terlambat dalam proses.