Mengapa Perlu Ada Dasar Keselamatan Rangkaian di Tempat di Semua Syarikat Rangkaian

Dengan peningkatan penggunaan Internet untuk urus niaga perniagaan, syarikat-syarikat yang bergantung kepada rangkaian komputer untuk operasi sehari-hari telah menjadi lebih terdedah kepada ancaman keselamatan rangkaian. Serangan rangkaian boleh memusnahkan, meletakkan maklumat proprietari ke tangan pesaing, menyebabkan data penting dihancurkan atau mengorbankan maklumat peribadi pekerja dan pelanggan. Dasar keselamatan rangkaian boleh membatasi ancaman keselamatan dengan menentukan aset rangkaian mana yang harus dilindungi dan menerangkan amalan dan garis panduan yang akan melindungi keselamatan aset ini.

Ancaman Keselamatan Rangkaian

Serangan rangkaian boleh menjejaskan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan rangkaian dan datanya. Rangkaian perniagaan yang disambungkan ke Internet terdedah kepada serangan luar dari penggodam dan pengintip korporat. Serangan dalaman dari pekerja yang tidak puas dan tidak jujur ​​juga merupakan ancaman. Pekerja yang menyambung peranti peribadi mereka ke rangkaian, walaupun atas alasan yang sah, boleh menimbulkan ancaman keselamatan. Rangkaian juga boleh diancam oleh bencana alam dan oleh kerosakan peralatan. Semua ancaman ini harus diambil kira apabila membangunkan dasar keselamatan rangkaian.

Nilai Dasar Keselamatan Rangkaian

Maklumat adalah komoditi yang paling penting untuk banyak organisasi perniagaan. Menurut Symantec, penyedia perisian keselamatan global terkemuka, dasar keselamatan rangkaian menyediakan beberapa manfaat untuk organisasi yang bergantung kepada teknologi maklumat. Mereka meningkatkan kesedaran mengenai isu keselamatan di kalangan pekerja syarikat dan membantu syarikat menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi aset data yang bernilai. Dasar keselamatan yang baik boleh menjadi asas bagi persekitaran rangkaian yang stabil yang membolehkan syarikat menjalankan perniagaan dengan keyakinan.

Menjalankan Analisis Risiko Rangkaian

Langkah pertama dalam membangunkan dasar keselamatan rangkaian adalah melakukan analisis risiko rangkaian dan data syarikat. Matlamat analisis risiko adalah untuk mengenal pasti ancaman yang diandaikan dan menentukan tahap keselamatan yang sesuai untuk mengatasi ancaman tersebut. Semasa fasa analisis risiko, penting untuk mengekalkan keseimbangan antara keperluan keselamatan dan keperluan pekerja yang mengakses data di rangkaian. Pengguna rangkaian harus dikenal pasti mengikut pentadbir peranan mereka, pengguna dalaman dan pengguna luaran - dan keputusan harus dibuat mengenai tahap akses jaringan yang sesuai untuk setiap peringkat.

Mewujudkan Dasar Keselamatan Rangkaian

Dasar keselamatan rangkaian adalah dokumen bertulis yang mentakrif garis panduan keselamatan dan amalan untuk organisasi tertentu. Walaupun format untuk dokumen dasar akan berbeza-beza oleh organisasi, setiap dokumen dasar keselamatan rangkaian harus merangkumi bahagian pada keselamatan fizikal perkakasan rangkaian, keselamatan data dan kawalan akses untuk rangkaian. Butiran mengenai penguatkuasaan dasar dan mengenai kaedah yang digunakan untuk menyiasat pelanggaran dasar juga harus dimasukkan dalam dokumen dasar.

Sebaik sahaja dasar keselamatan rangkaian telah dimuktamadkan, ia perlu disampaikan kepada pengguna dalaman dan luaran rangkaian. Audit tetap harus diadakan untuk memastikan rangkaian dan penggunanya mematuhi dasar keselamatan. Dokumen dasar harus dikaji secara teratur dan dikemas kini apabila teknologi baru dan perubahan dalam fungsi rangkaian memanggil garis panduan baru.